Leif Andresen: Brønde, web service og bibliotek.dk

I høringssvar fra Det Kongelige Bibliotek til bibliotek.dk høringen bliver peget på det nødvendige i at sikre at bibliotekerne kan genbruge funktionaliteter i bibliotek.dk via web services. Dette ønske ligger i forlængelse af bestræbelser i de sidste år og helt klart indenfor strategien for bibliotek.dk.

Med de igangværende drøftelser om visionen om Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) bliver dette endnu mere aktuelt. Igennem alle ti år er der sket en stadig udvidelse af hvad bibliotek.dk giver adgang til og af hvordan bibliotek.dk spiller sammen med andre systemer – især bibliotekernes systemer. Også andre fælles systemer som f.eks. Andre-der-har-lånt og forsideservice er udviklet til både bibliotek.dk brug og brug i bibliotekernes systemer.

Der er ingen tvivl om at denne udvikling skal forsætte og intensiveres. Og med dagens teknologi vil det sige SOA – serviceorienteret arkitektur og søgning med brug af ny teknologi, hvor der ikke blot søges på tekst, men også anvendes relationer mellem forskellige typer af medier. Eller kort sagt inddragelse af databrønde.

Udviklingen af bibliotek.dk skal naturligvis ses i lyset af DDB og det er oplagt at der f.eks. tages et skridt som at forberede med omlægning til nye søgeteknologier og udvikling af web services med bibliotek.dk funktionaliteter.

Det er derfor også vigtig at se bibliotek.dk sammen med udviklingen af DanBib. Meget praktisk er DanBib-udviklingsplan 2011 samtidig med bibliotek.dk 2011 plan til høring – og behandles begge sammen med høringssvar (formelle og indlæg på profblog) på et møde med repræsentanter for bibliotekslederforeninger m.v. den 16.12.2010.

Leif Andresen, Styrelsen for Bibliotek & Medier

Kommentarer: