Ny bestilstatistik - nu med Palles Gavebod

Statistikken over bestillinger via bestilsystemet ("BOB-basen") er nu udvidet med bestillinger fra Palles Gavebod. Palles Gavebod-bestillinger er hidtil talt med som bibliotek.dk-bestillinger, men er nu skilt ud i sine egne tabeller.

Statistikken er derudover uændret. Vi opsamler løbende statistik fra bestilsystemets database og publicerer en ny statistik månedligt.

Der er adgang til bestilstatistikken fra http://stat.bob.dbc.dk.

Hvis du slår op på http://www.danbib.dk/index.php?doc=bibdkstatistik,  er der adgang til flere interessante statistiske oplysninger om bibliotek.dk-benyttelsen.

Kommentarer: