Rettelser af opstillingsdata

Vi har fået en henvendelse fra en forfatter, som undrer sig over, at hans bog på mange biblioteker stadigvæk står under et forkert opstillingsklassemærke, selvom det er rettet centralt af DBC. 

Dette giver anledning til at beskrive, hvordan vores rettede poster offentliggøres.

Alle rettede poster medtages i dataleverancen Nye og ajourførte poster.

Når det drejer sig om poster med rettelser i opstillingsdata, er de forsynet med rettelsesmeddelelser i felt 990, som fortæller, hvad rettelsen går ud på.

Disse rettede poster kan også ugenligt overvåges via Nyhedslister på Netpunkt. Endvidere kan de søges frem med koden kk=BKRååååuu (hvor åååå er årstallet og uu er ugenummeret).

Vi er interesserede i at vide, om I er opmærksomme på disse rettede poster med rettelsesmeddelelser?
Hvordan søger I dem frem?
Bruger I dem?
Og i hvor stort omfang rettes materialerne?

Kommentér meget gerne her på bloggen.

Kommentarer: 

Rettelser

Skrevet af Else Marie Nielsen den 26/01 2011 14:17
Filen printes ud hver uge. Alle titler søges frem i det lokale katalog, hvis vi har bøgerne kikkes der på, om rettelsen betyder noget for klassemærke, forfatter eller titel. Hvis nej, så rettes posten med det samme. Hvis ja, så reserveres bøgerne, når jeg har alle ex., så rettes posten og herefter bøgerne.
Hvis ikke jeg fik filen til print, så ville vores katalog ikke afspejle danbib.

Rettelser

Skrevet af Else Marie Nielsen den 26/01 2011 14:18
Tilføjelse, jeg kommer fra Egedal

Rettelser af opstillingsdata

Skrevet af Åge Hedley Petersen den 26/01 2011 14:23
På Fredensborg Bibliotek er vi glade for de direkte mails med rettelser.
Alt slås op og rettes i det store hele. Dog ses der kritisk på rettelser der indebærer at bogrygge også skal rettes. D.v.s klassemærker rettes kun, hvis de er direkte fejlagtige, men ikke hvis det er gråzone.

Rettelser

Skrevet af Vivi Rasmussen den 26/01 2011 14:50
Hej
I Århus får vi opdaterede poster og rettelser hver uge. Vi retter også i vores base og materialerne

Rettelser af opstillingsdata

Skrevet af Birgit Rasmussen den 26/01 2011 15:31
Roskilde Bibliotekerne udprinter listerne hver uge. Gennemgås. Materialerne rettes, hvis opstilling, navne eller andet skal rettes. Er det en rettelse i posten, hvor materialerne ikke skal rettes, opdateres posten straks i vort system.

Rettelser i opstillingsdata

Skrevet af Margit Fischlein den 26/01 2011 15:44
Rettelser i opstillingsdata:
På Albertslund Bibliotek søger vi rettelserne frem via bibliotekets katalogiseringsprogram. Posterne rettes og det gør materialerne også, når der er taler om rettelser på klassemærke, forfatter eller titel.

Margit Fischlein
Albertslund Bibliotek

Rettelser

Skrevet af Vibeke Funch den 26/01 2011 15:59
Vi er et Integra bibliotek og vi søger dem frem i DBCkat ca. en gang pr. måned med søgekoden re=ret? og ob=bibl.nr. Derefter tager vi stilling til hver enkelt post og følger næsten altid rettelserne. Mvh Vibeke, Hedensted Bibliotekerne

Rettelsesposter

Skrevet af Pernille Saul den 26/01 2011 16:18
På Guldborgsund-bibliotekerne udskriver vi også rettelsesposter en gang om ugen. Vi opdaterer posterne i vores base, så de følger danbib og retter materialerne. I enkelte tilfælde kan det dog ske, at vi bevarer opstillingen og tilføjer et lokalt felt i posten.

Rettelser af opstillingsdata

Skrevet af Helle Regitze Boesen den 26/01 2011 16:33
Vi er interesserede i at vide, om I er opmærksomme på disse rettede poster med rettelsesmeddelelser?
JA
Hvordan søger I dem frem?

Via DBCKat da Haderslev Bibliotekerne er et Integra bibliotek

Bruger I dem?

Vi skal bruge dem, men mangler at have rettelserne som en fast rutine på grund af personalemangel

Og i hvor stort omfang rettes materialerne?

Er opstillingssignatur ændret, rettes.
Er nyt hovedordningselement sat ind, rettes.

Helle Regitze Boesen - Haderslev Bibliotekerne

Rettelser

Skrevet af Pia Hansen den 26/01 2011 17:17
Jeg modtager automatisk hver uge en liste over hvilke poster, der er opdateret med lokale felter, og retter i LANGT de fleste tilfælde post og bog.
Herlev Bibliotek

Rettelser af opstillingsdata

Skrevet af Ellen Melchiorsen den 27/01 2011 11:35
På Aalborg Bibliotekerne modtager vi direkte mails med rettelser hver uge. Rettede poster, hvor materialet ikke skal rettes, opdateres automatisk direkte i vores katalog. Hvis der er poster, hvor opstilling, navneform eller andet skal rettes, findes /reserveres materialet til rettelse. Bestræber os på at rettelserne laves hurtigt, da det er vigtigt at vores katalog er ajourført.

Rettelser af opstillingsdata

Skrevet af Poul Tørslev-Thomsen den 27/01 2011 12:14
I lyngby-Taarbæk modtages hver uge en mail med rettelser til nye og ajourførte poster fra DBC.

Alle poster opdateres.
Til poster hvor rettelserne indebærer ændringer i opstillingsdata tages der stilling i hvert enkelt tilfælde om bogrygge m.v. skal rettes

Rettelser af opstillingsdata

Skrevet af Anne-Lise Ipsen den 27/01 2011 13:05
I KøgeBibliotekerne modtages rettelserne pr. mail og printes ud. Alle titler gennemgås, og evt. rettelser af poster og materialer foretages straks.

Rettede poster

Skrevet af Anne Schytter den 27/01 2011 16:16
Søger posterne frem i DBC-Kat "re=ret?" - accepterer/opdaterer rettelsen- henter bogen i biblioteket for fysisk at rette den.
Venlig hilsen
Anne Schytter
Ærø Folkebibliotek

Rettelser

Skrevet af Bente Engelund Knudsen den 27/01 2011 16:41
Som Integra-bibliotek søges rettelserne i DBC-kat. Så vidt muligt en gang ugentligt, men... Ændringer i opstilling (signatur, hovedordningselement) rettes på bøgerne (hvis udlånt får de eksemplarnote med rettelse) og basen opdateres. Andre rettelser opdateres straks i basen
Bente E. Knudsen
LollandBibliotekerne

Rettelser af opstillingsdata

Skrevet af Jette Voss den 28/01 2011 11:43
Slagelse Bibliotekerne udprinter listerne hver uge og gennemgår dem. Poster med rettelser, der ikke vedrører opstillingselementerne opdateres straks. Ved poster hvor rettelsen vedr. dk, forfatter eller titel rettes både post og materialer.

Rettelser af opstillingsdata

Skrevet af Per Nonboe den 03/02 2011 14:21
Mange tak for alle jeres besvarelser og kommentarer.
Jeres tilbagemeldinger giver os ikke umiddelbart anledning til at ændre i vores praksis og arbejdsgange for den måde, vi fra DBC's side offentliggør rettelser på.

Med venlig hilsen
Per Nonboe, DBC

Rettelsesposter

Skrevet af Ruth Tvede den 04/02 2011 14:03
På Hørsholm Bibliotek modtager vi rettelserne pr. mail.
Vi printer listerne ud og retter alle posterne straks. Hvis der er ændringer i opstillingselementerne findes materialet frem og rettes fysisk. Hvis ikke det er hjemme, reserveres det.