Brugerundersøgelse DanBib, netpunkt, Zpunkt

Vi vil gerne vide mere om jeres brug af DanBib og de andre baser på netpunkt og Zpunkt og jeres ønsker og ideer.

I må meget gerne besvare denne undersøgelse - gerne flere fra hvert bibliotek.

Gå til brugerundersøgelse

Undersøgelsen slutter med et åbent spørgsmål hvor I kan skrive om det, vi ikke har spurgt specifikt til.

Men brug ikke undersøgelsen til at stille specifikke spørgsmål - dem sender I til  Kundeservice.

Kommentarer: