NOSP er død - i DanBib

Så blev det alvor: Vi har fjernet NOSP-lokaliseringerne i DanBib den 17. marts 2011.

Baggrund

NOSP er forkortelse for "Nordisk/baltisk samkatalog for periodica", og var et nordisk samarbejde om udveksling af lokaliseringer på tidsskrifter mellem de nordiske landes biblioteker.

Initiativet blev taget af det nu nedlagte NVBF (Nordiske Videnskabelige Bibliotekers Forbund), og Nationalbiblioteket i Oslo drev databasen. Alle nordiske biblioteker leverede lokaliseringer, og DanBib (og Libris) modtog data fra NOSP. Disse data bestod af både poster/lokaliseringer samt poster med biblioteksoplysninger om de deltagende biblioteker. På DBC lagde vi lokaliseringerne i DanBib og bibliotekerne i VIP-basen.

Men i 2005 gik det hele i stå! Der har været flere forsøg på at genoplive projektet, bl.a. forslag om en virtuel sammenkobling af de nordiske landes biblioteksregistre og mulighed for at sende ILL-bestillinger til hinandens systemer. Men der har ikke for alvor været vilje og lyst til at smide penge efter dette.

I mellemtiden er både biblioteks- og beholdningsdata i NOSP håbløst forældede. Tænk på hvordan jeres eget biblioteks vejviseroplysninger og jeres tidsskriftbeholdninger så ud for 6 år siden, sammenlignet med nu! NOSP i DanBib var blevet en død torso, og vi foreslog derfor i DanBib udviklingsplan 2011 at vi nu fjernede disse forældede data fra basen.

Ingen protesterede, flere bifaldt, så nu er det sket. Og snart kommer turen også til VIP-basens indhold af biblioteker der alene stammer fra de gamle NOSP-leverancer.

Hvad gør vi så?

Bestillinger til nordiske biblioteker: 

NOSP-basen i Oslo findes stadig, men gør tydeligt opmærksom på at den ikke er vedligeholdt siden 2005: http://www.nb.no/baser/nosp/english.html  - men du kan selvfølgelig ikke bestille gennem Netpunkt.

Bestilling direkte i Bibsys og Libris, mere information på SBs hjemmeside: http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/fjernlan-1

Skaf-bestilling via Netpunkt/Zpunkt til Statsbiblioteket (som jo ikke nødvendigvis skaffer artiklen fra andre nordiske lande), se http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/fjernlan-1

Vejviser:

Nasjonalbiblioteket i Oslo: Adressekatalog for norske bibliotek og deres utenlandske fjernlånsforbindelser: http://www.nb.no/baser/bibliotek/

Kommentarer: