Brugerundersøgelse DanBib, netpunkt, Zpunkt - resultater

Tak for jeres deltagelse i brugerundersøgelsen. Her er nogle af de mere generelle resultater.

Undersøgelsen var tilgængelig i knap en måned, og blev besvaret af 378 personer.

Hvem har svaret?

67% er fra folkebiblioteker, 16% fra forskningsbiblioteker - resten fra andre bibliotekstyper eller institutioner.

41% arbejder med publikumsbetjening

30% med fjernlån

16% med katalogisering eller accession

13% med andre opgaver, fx materialevalg.

Hvilke baser bruges mest (hver uge eller hyppigere)?

DanBib 98%

Materialevurderinger 58%

WorldCat 18%

Emneord og dk5 15%

Bibsys og Libris 13%

Litteraturtolkninger 9%

ArticleFirst 3%

Hvilke funktioner bruges - ikke ret meget?

Vi kan konstatere at en række muligheder ikke bruges ret ofte. Fx links til fund i andre baser, Opsætning eller Feeds. Vi laver derfor en række Ugens tip på denne blog for at gøre opmærksom på mulighederne.

Hvordan søges der?

De fleste brugere veksler mellem at skrive søgekoderne selv eller bruge dropdowns, men kun ca 1/4 af brugerne bruger kombinatoriske søgninger med parenteser.

Bruger bibliotekspersonalet også bibliotek.dk?

Ja, godt halvdelen gør. Og hvis man skal vejlede publikum i bibliotek.dk - og sikre at éns eget bibliotek er sat rigtigt op i VIP - er det en rigtig god ide.

Ønsker til netpunkt

Nogle ønsker bibliotek.dk-funktionalitet på netpunkt, fx stavehjælp, nodesøgning, musik- eller filmgenrer.

Der er også mange der ønsker noget som allerede findes, fx link til Infomedia eller til forsider, lånertjek i DanBib, vis om materialet er hjemme. Disse ønsker laver vi også Ugens tip på så alle forhåbentlig opdager muligheder der allerede findes.

Der er stadig en del der ikke er tilfreds med svartiderne. Svartiderne har siden oktober 2010 ligget på at 95% af alle søgninger gennemføres på 5-7,5 sekunder. Det er acceptabelt omend ikke prangende som vi ser det. Vi arbejder fortsat med forbedringer.

En del vil gerne have numre på posterne i et søgesæt. Det kan vi ikke give i værkvisningen. Værkerne dannes on the fly, og det ville måske heller ikke give mening at give de enkelte poster numre, når nogle af visningerne kun viser værkerne.

Ugens tip

Vi forsøger med Ugens tip i en periode for at reklamere for eksisterende - måske oversete - muligheder. De skrives på denne blog med information via danbib-info og på netpunkt.dk.

Spørg

I er altid velkomne til at spørge hvis der er noget I ikke forstår eller savner.

Brug kundeservicesiden
Kommentarer: