Bestilling af e-bøger via bibliotek.dk

Her på bloggen (og andre steder) har der flere gange været drøftet bestilling af e-bøger med begrænset adgang via bibliotek.dk. På den ene side vil man gerne give borgerne alle muligheder, på den anden side er det rent faktisk ikke tilladt at lave "fjernlån" på e-bøger. Der er i en del tilfælde mulighed for at give printkopi af en del af bogen (eller skaffe en trykt udgave), men er det det brugeren ønsker?

DBC har lavet et forslag til håndtering som efter drøftelse med Styrelsen for Bibliotek og Medier har været forelagt Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek som to af de biblioteker hvis e-bøger kan ses i bibliotek.dk.

Forslaget:

Bestilknap ved betalingsbelagte e-bøger fjernes i bibliotek.dk

I stedet for bestil-knappen vises en informationstekst som forklarer hvorfor der ingen bestilknap er, og hvilke muligheder der generelt er for at se e-bøger (ofte vil der ud for posten være link til de biblioteker der har e-bogen - ofte vil en trykt udgave findes).

Det er en afgørende forudsætning at bibliotekerne afmærker i 008n (posten skal være mærket som betalingsbelagt i felt 008n (b eller c)). Dette er i dag langt fra altid tilfældet. (DBC laver forskellige krøller for alligevel at ”opdage” at der er tale om en betalingsbelagt e-bog – fx ved at mærke på url’ens elementer, men dette er ikke en holdbar løsning.)

Forslaget vedrører naturligvis kun de biblioteker som faktisk afleverer poster på deres e-bøger til DanBib

For abonnenter på DBC's konverteringsservice kan konverteringen forholdsvis nemt tilpasses (mod betaling), så relevante pakker løbende  afmærkes med 008 *n,  hvis biblioteket ikke selv afmærker i 008 *n. DBC kan tilbyde øvrige individuelle masserettelser efter aftale.

Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek har sagt god for denne løsning. Hvad siger I andre?

Hvis I afleverer e-bogsposter i dag, vil vi godt høre fra jer hvis de ikke er mærket i 008, og I ønsker denne mærkning foretaget.

Denne løsning kan sættes i værk når de største e-bogspostleverandører har fået mærket deres poster.

Kommenter gerne inden 1. maj.

Kommentarer: 

Et spørgsmål til 008*nb og 008*nc

Skrevet af Anette Koll den 14/04 2011 22:29
Kommentar eller spørgsmål fra Anette Koll - CBS Bibliotek (820120)

Umiddelbart synes jeg det er en god ide at få fjernet bestilknappen på de betalingsbelagte e-bøger og erstatte den med en informationstekst, men vil godt have en afklaring på brugen af 008*nb og *nc.

008*na - her er der gratis og fri adgang - fint, det forstås!

008*nb - her står der: "Begrænset adgang" - betyder det, at vi godt kan levere "en printkopi af en del af bogen", eller kan man ikke bestille en kopi, hvis vi bruger denne markering?
Eller betyder det, at vi giver adgang for vores egne studerende og ansatte, der har adgangskode - altså begrænset adgang?

008*nc - "Ingen adgang" eller skal vi benytte denne, hvis vi kun giver adgang til vores egne studerende og ansatte - og ikke må sende printkopier?

Som det er nu, markerer vi vores betalingsbelagte e-bøger med 008*nb, i den tro, at det så kun er vores egne studerende og ansatte, der med deres personlige adgangskoder har adgang til materialet, men det er måske forkert og skal ændres til 008*nc?

Mvh Anette

mærkning af tilgængelighed

Skrevet af Kirsten Larsen den 10/05 2011 12:51
Du peger på et generelt problem: formatet ikke er specifikt nok til at få detaljer med. Styrelsen (Leif Andresen) og DBC har et forslag til en mere specifik kodning i 096 *r (ny anvendelse af dette felt) så man her kan kode mere specifikt fx med en kode for udlånes ikke men kopi tages. Kodningen i 008n ændres ikke (og skal i dit eksempel være begrænset adgang - som altså så snart vil kunne uddybes i 096r).
Leif Andresen fortæller om dette på Hindsgavl-konferencen 27. maj.

venlig hilsen
Kirsten Larsen, DBC