Statistik for viderestil til lokalsystem

Vi har hidtil publiceret statistik over viderestilling fra bibliotek.dk til lokalsystemer i en særlig statistik:

http://www.danbib.dk/index.php?doc=bibdkstatistik#bestilling

 I denne statistik tæller vi hvor mange gange en bruger i bibliotek.dk er blevet linket ned til en post i sit biblioteks lokale webkatalog.

 Fra januar 2011 har vi lagt publicering af viderestilstatistikken ind i den generelle statistik for bibliotek.dk-bestillinger. Her vises viderestilling i den første kolonne med overskrift: "Viderestil til biblioteker".

 Viderestilstatistikken dukker op både i den samlede statistik for alle biblioteker, fx

http://stat.bob.dbc.dk/forsidesum.php?vistype=bibdk&bibtype=alle&aar=2011

  - og i statistikken for et enkelt bibliotek, fx:

 http://stat.bob.dbc.dk/bobbibshow.php?bibnr=716700&aar=2011&reqtype=bibdk&vistype=alle

Viderestil-tallene fra februar og marts er markant lavere end for januar 2011 og tidligere. Det skyldes at vi fra februar 2011 gik over til at lave statistikken på en anden måde og efter en mere præcis metode.

Bl.a. tæller vi alene viderestil fra bibliotek.dk på bestilsiden trin 3 (hvor linket til lokalkatalog vises). Den gamle metode talte alle klik på de viderestil-links der præsenteres mange forskellige steder i bibliotek.dk: favoritbibliotek, "Se hvilke biblioteker har materialet" osv.

Kommentarer: