Ikke alt kan lade sig gøre på mobilen

Måske har I oplevet at der er forskel på hvad man kan bestille på bibliotek.dk's mobile version sammenlignet med webversionen.  Det skyldes dels begrænsninger i den webservice, der bruges, dels begrænsninger i NCIP.

Kun bestillinger der kan automatiseres gennemføres

Man kan kun gennemføre bestillinger der kan automatiseres. Dvs at fx artikler ikke kan bestilles på mobilen. Hvis brugeren bestiller en artikel, får de beskeden "Du kan ikke bestille dette materiale. Prøv på webversionen."

Manglende lånertjek

Lånere tjekkes kun på deres bibliotek.dk-login og ikke på CPR-nummer og pinkode. Det vil sige, at der kan mangle eller være fejlagtige låneroplysninger med i bestillingerne. Dette opdages ikke før bestillingen er kommet videre i systemet, men fejler pga. de manglende data.

Det er derfor vigtigt, at brugeren har indtastet sine personlige data korrekt på bibliotek.dk.

Vi har naturligvis disse punkter med i udviklingsplanen af den mobile løsning, men indtil videre skal I være opmærksomme på at de kan være fejlkilder.

Forskel i visning

Titlerne på mobilversionen vises som singleposter - den kan ikke håndtere værkvisning. Brugerne kan derfor komme ud for at få vist den samme titel i forskellige udgaver flere gange i en søgning.

Derfor kan brugeren  komme til at lave en bestilling som fjernlån, selvom materialet findes på bibliotekets hylder (i en anden post/udgave).

Netdokumenter vises ikke

Indtil videre kan man ikke se netdokumenter på mobilen. 

Kommentarer: