Gem alle mine lån

I bibliotek.dk-brugerundersøgelsen har der de sidste år været et stigende antal ønsker om ”Gem alle mine lån”.

Spørgsmålet er derfor om det ville være en god ide at få udviklet en national webservice, som alle biblioteker kan aflevere data til og kan kalde for at kunne tilbyde brugere at få vist en lånehistorik. Ydermere kunne denne historik sammen med evt. ratings danne grundlag for personaliserede inspirations- og nyhedslister. Fordelen ved en national webservice vil være at en bruger i så fald kan benytte flere forskellige biblioteker (samtidig eller over tid), men få en samlet lånehistorik.

Ideen er at lokalsystemerne hver gang der skete et udlån/aflevering for en tilmeldt bruger sendte besked til denne webservice. Det skal naturligvis også være muligt for brugeren manuelt at tilføje titler, som man dels tidligere har læst, dels har købt selv eller lånt privat.

Med hensyn til persondataloven er det muligt at tilbyde en sådan service, hvis brugeren aktivt har givet sit samtykke til det. Et sådant samtykke kan indhentes via en elektronisk formular. Brugen kan til enhver tid framelde sig ordningen og opsamlede data slettes.

Webservicen vil kunne præsentere lånehistorikken i en brugergrænseflade, der kan være det lokale bibliotekssystems eller bibliotek.dk, men der skal under alle omstændigheder til de tilsluttede bibliotekers bibliotekssystem udvikles en funktion der kan overføre data fra udlån og afleveringer, lige som webservicen skal kaldes for en given bruger for at kunne vise historikken i brugergrænsefladen.

Skal en sådan webservice tages med som forslag til udviklingsplanen for 2012?

Kom gerne med kommentarer her - eller send kommentarer til Leif Andresen, Styrelsen for Bibliotek og Medier. Senest den 24. august 2011.

Kommentarer: 

Gem alle mine lån

Skrevet af Lone Søbye Andersen den 17/08 2011 09:57
Vi har gennem flere år hørt ønsket fra vores brugere, så jeg er ikke i tvivl om at de gerne vil have en sådan funktion. Spørgsmålet er, hvor besværligt det er at lave - og hvor dyrt det bliver.

Gem alle mine lån

Skrevet af Jørn Lybech den 17/08 2011 10:53
Der er ingen tvivl om at mange brugere gerne vil have servicen men som Lone Søbye Andersen også skriver: hvor dyrt bliver det.

Det vil afgjort blive en populær service

Skrevet af John Rask den 17/08 2011 10:57
Netop brugergrænsefladen er afgørende: Brugerne har jo ikke en biblioteksuddannelse så jo enklere titlerne kan præsenteres jo bedre. Ideelt ville det være om brugeren kunne vælge mellem et par forud definerede visningsformater, og/eller selv ville kunne tilpasse hvordan posterne vises. F.eks. visning af forsider, titler grupperet efter ens egne emneord, eller efter tidspunkt hvor de blev læst. - Måske kunne Gentoftes 5 personas bruges ved specifikation af hvor komplekst et udvalg af funktioner folk skal have at vælge imellem..

Gem alle mine lån

Skrevet af Peter Søndergaard den 17/08 2011 11:46
Jeg/RUb synes begrundelsen for forslaget er lidt tyndt. Jeg synes man kunne argumentere ved at knytte det ny forslag til allerede eksisterende services f.eks. "vis-alle-mine-lån" faciliteten (eller hvad den nu hedder). Jeg synes også at man kunne have været lidt mere perspektivrig og at brugerne ud over at gemme lån og tilføje bogtitler som man har købt eller på anden måde synes er værd at notere også skulle kunne arbejde med disse titler, f.eks. i et referencesystem som zotero eller et andet open source-system. Der er sikkert andre måder at arbejde med gemte titler på som en dbc-webservice kunne fremme. Bare at kunne gemme lån mv. er ikke interessant nok til at skulle prioriteres efter Roskilde Universitetsbiblioteks mening. Venlig hilsen Peter Søndergaard

Eksisterende services

Skrevet af Niels Jensen den 18/08 2011 13:02
Vi har haft inde i overvejelserne at hente via lånerstatusopslag eller fra ADHL-indberetningerne (Andre der har lånt). Men problemer er at det enten kan give huller i historikken eller også skal man udføre automatiske opslag ofte (og uden at vide om der er sket nogen ændring siden sidst), så derfor landede anbefalinge på en deltil beregnet service. Ikke alle biblioteker udfører ADHL-indberetning, og den skulle så være daglig for at undgå huller. Med hensyn til referenceværktøjer, så lyder det som en god ide, og da det i forvejen er understøttet af bibliotek.dk, så er det nok ikke så svært at tilbyde.

Gem alle mine lån

Skrevet af Preben Kyndesen den 17/08 2011 12:11
Enig - mange ønsker en liste over hvad de har lånt over tid, fordi forfatter/titel på de gode oplevelser er gået i glemmebogen..

Gemme lån

Skrevet af Arne Bak-Sørensen den 17/08 2011 14:11
En god ide - ofte efterspurgt af brugerne. Men - som andre skriver - der er jo grænser for, hvor meget vi vil betale for en sådan service!

Fin mulighed

Skrevet af Nikolaj Petersen den 17/08 2011 16:39
Jeg synes at det er en fin mulighed for at brugerne at de genfinde år-gamle titler som de har læst. Særligt at ratings kan danne grundlag for personaliserede inspirations- og nyhedslister, synes jeg godt om og tror at det vil være en fin mulighed i en web 2.0 sammenhæng. Her kan brugerens medieforbrug og ratings være identitets- og kultur skabende og bibliotek.dk kan promoverer sin service i et socialt forum (hvor en hel del af vores brugere befinder sig).

Det er også fint og nødvendigt at "Brugen kan til enhver tid framelde sig ordningen og opsamlede data slettes"

/ Nikolaj

Gem alle mine lån

Skrevet af Åge Hedley Petersen den 18/08 2011 10:53
Oplagt (længe ventet) facilitet som bør have en høj prioritering - uanset (næsten) pris. En smart bieffekt er at man vil kunne opsamle statistikker over mest lånte titler, mest lånte emner m.m. pr. bibliotek, pr. år, på landsplan.