Planlægning af lettere adgang for folkebiblioteker til rettelser og tilføjelser i poster

Bibliotekerne ønsker en mere gennemskuelig procedure vedrørende rettelser og tilføjelser til poster, og derfor planlægger DBC at afskaffe den nuværende rettepulje. Ønsket blev fremsat på en workshop, afholdt på DBC i efteråret 2010.

Planen er, at der etableres en  rettepulje, hvor indberettende folkebiblioteker må rette i egne poster, såvel som i andres poster.

Nedenfor er det yderligere specificeret, hvad ændringerne består i:

Rettelser – hvad kan man i dag?

  • Rette i egne poster, hvor man selv står som ejer (ejekode i s10)
  • Tilrette og overtage ufærdige poster (008*v4 og s10 *a<bibl.nr> eller s10 *aRET)
  • 22 af de 45 biblioteker der indberetter indgår i en rettepulje. En aftale indgået mellem de 22 biblioteker. Indenfor denne pulje kan man rette hinandens poster
  • I øvrige tilfælde får man ikke umiddelbart lov til at rette andres poster

Tilføjelser – hvad kan man i dag?

  • Ved tilføjelser (noter og emnebehandling til poster uden dette)  bibeholdes det oprindelige ejerskab til posten – det er også muligt at lave tilføjelser til DBC-poster. Rettelser og tilføjelser skal fremsendes i separate filer af biblioteket

 Rettelser og tilføjelser i fremtiden (fælles rettepulje):

  • Alle vil kunne rette alle – dvs. at sidste bibliotek der har rørt posten overtager ejerskabet til den og får sin ejerkode i s10. Det bibliotek der oprindeligt har indberettet posten vil dog stadig fremgå af felt 002
  • Tilføjelser behandles som rettelser – dvs. et bibliotek der tilføjer data til en eksisterende post, får også sin ejerkode i s10 (undtagen poster med s10 *aDBC, der blot får flettet tilføjelsen ind)
  • Ved indberetning skelnes ikke længere mellem rettelser og tilføjelser – de indsendes i éen og samme fil

 

I skal som indberettende bibliotek give DBC besked senest 31.8.2011, hvis I ikke ønsker at være en del af en sådan fremtidig rettepulje.

Hvis nej, vil vi ligeledes etablere en løsning, så andre ikke vil kunne rette jeres poster, men det bevirker også, at I ikke vil kunne rette i andres poster.

De nye arbejdsgange vedrørende rettelser og tilføjelser vil gøre det enklere at rette fejl og tilføje data, men stiller også større krav til disciplinen hos alle, der deltager, da DBC ikke kan tilbyde at rekonstruere data efter eventuelle fejlagtige overskrivninger.

Efter tilbagemeldingsfristens udløb vil vi etablere løsningen og melde en dato for ikrafttræden ud, samt give nærmere information.

Henvendelse vedr. rettepuljen sendes til:
Anne G. Rasmussen agr@dbc.dk  eller Betina Solsbæk Jensen bsj@dbc.dk

Kommentarer: