Fra Worldcat.org til bibliotek.dk

Danske bibliotekers bestand har været i worldcat.org i nogen tid, og alverdens brugere kan fra worldcat.org få link til bibliotek.dk. Tidligere har ikke alle link fra Worldcat linket direkte til posten i bibliotek.dk, men det gælder nu for langt de fleste poster.

Brugerne mødes med besked om:

Hvis man er udenlandsk slutbruger: kontakt dit lokale bibliotek

Hvis man er dansk slutbruger: brug bibliotek.dk til at bestille på dit lokale bibliotek

Udenlandske biblioteker: kan tjekke "See where the item is available" - og her er lokaliseringerne opdelt i de biblioteker som yder internationale lån (RS-bibliotekerne - Resource sharing) og dem som ikke gør. RS-bibliotekerne kan kontaktes via mail ang. internationale lån.

worldcattilbibdk

worldcatbiblioteker

Når DBC får henvendelser ang. internationale lån, videresender vi ønskerne til Statsbiblioteket som ekspederer.

Kommentarer: