Find titler der ligner - nu med DK5 på artikler

Funktionen "Find titler der ligner" kan bruges til videresøgning i bibliotek.dk.  Brugeren tjekker ønskede emner af og kan videresøge fra en egnet post. Mulighederne er nu udvidet med DK5 på DBC's artikelposter (fordi der her er brugt DK5 konsekvent og konsistent - og kun DK5).

Det kan især være nyttigt til facetafgrænsning på brede emner.

dk5 videre

Kommentarer: