Nye koder på netpublikationer

Fra og med uge 43 får netpublikationer, der har såvel IDO- som NET-kode, tildelt v- (=voksen), b- (=børne) og s-afmærkninger (=skole).

Afmærkningerne gør det muligt at søge relevante netpublikationer inden for voksen-, børne- og/eller skoleområdet. 

For eksempel kan der søges på skolebiblioteksrelevante netpublikationer sådan:

kk=net201143 og sf=s

Kommentarer: