Vedr. Folkebibliotekernes e-bogsprojekt

Som led i Folkebibliotekernes e-bogsprojekt har DBC bl.a. fået til opgave at downloade bibliografiske poster fra Publizon og overføre dem til brønden. Arbejdet er i gang, og vi forventer at få posterne ned i brønden inden 1. november.

Det er tale om en midlertidig løsning, hvor posterne automatisk konverteres til danMARC2, dvs. uden om DBCs sædvanlige bibliografiske flow og færdigbehandling. Det betyder bl.a. at posterne er uden FAUST-nummer og katalogkode. Posterne kommer heller ikke med i dataleverancerne. Desuden kan man forvente, at en del af titlerne allerede findes i bibliotekernes kataloger, men uden link til eReolen.dk.

Grundleverancen fra Publizon er på ca. 1600 titler. Publizon forventer, at der kommer ca. 50 nye titler pr uge, og at der forsvinder 4-5 titler pr måned. Ændringerne vil én gang om ugen blive overført til brønden, ligeledes pr automatik. 

Posterne i brønden skal tilgås fra den portal, eReolen.dk, som Folkebibliotekernes e-bogsprojekt har udviklet, men vil også kunne anvendes direkte af de biblioteker, som bruger brønden.

Overgang til varig løsning vedr. flow og færdigbehandling

Vi forventer at have etableret et varigt flow samt behandlet grundleverancen og ajourføringer fra omkring 1. april 2012, det gælder både nye titler og titler, som tidligere er katalogiseret af DBC. Herefter vil vi løbende behandle tilvæksten fra Publizon. Det betyder også, at dataleverancerne fra dette tidspunkt vil indeholde titlerne fra Publizon, enten i form af nye poster eller rettelser/sletninger til tidligere poster.

Muligt supplement for biblioteker som ikke anvender brønden

I den midlertidige periode frem til 1. april 2012 overvejer vi at overføre grundleverancen og de ugentlige ajourføringer til DanBib. Vi vil dog kun gøre det, hvis der er rimelig bred interesse for det.

Hvis løsningen etableres, vil biblioteket kunne fremsøge og downloade posterne til egen katalog. Det er dog forbundet med ekstraarbejde på biblioteket med løbende vedligeholdelse af posterne og til sidst sletning, når den midlertidige periode udløber. Send en mail til pmp@dbc.dk inden 9. november, hvis biblioteket er interesseret i at downloade og vedligeholde de midlertidige poster i egen katalog.

Spørgsmål kan rettes til Per Mogens Petersen ( pmp@dbc.dk).

Kommentarer: