Bibliotek.dk udviklingsplan for 2012

Bibliotek.dk udviklingsplan for 2012 er sendt til offentlig høring. Udviklingsplan 2012 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 9. september 2007.

24. november 2010 er frist for kommentarer, som sendes via mail til post@bibliotekogmedier.dk med emnefelt bibliotek.dk 2012. Mere uformelle kommentarer gives her på profblog.bibliotek.dk.


Resultater fra brugerundersøgelsen som blev gennemført i september og oktober er brugt i udarbejdelsen: http://www.danbib.dk/docs/Brugersurvey_2011.pdf

Udviklingen af bibliotek.dk sker ikke i et tomrum, men hænger sammen med hvad der sker i biblioteksverdenen – både teknisk, biblioteksfagligt og politisk. Rapporten ”Folkebibliotekerne i Videnssamfundet” lægger op til udvikling af Danskernes Digitale Bibliotek. Den politiske proces er i gang og i sagens natur vil resultatet næppe kunne undgå at have en markant indflydelse på udviklingen af bibliotek.dk. Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) er meget mere end en brugergrænseflade – og bibliotek.dk er en af flere byggesten i DDB.

Udviklingen af bibliotek.dk i 2012 skal ses i dette lys. Det betyder ikke at udviklingen skal sættes i stå – men at forholdene kan ændre sig i årets løb. Endvidere står en stor del af udviklingsplan 2011 i lyset af migrering til brøndteknologi. Dette er i større grad også tilfældet for 2012.

Behandlingen af udviklingsplan 2012 sker derfor efter samme koncept som de foregående år.

Høringsoplægget til udviklingsplan kan ses her:
http://www.bibliotekogmedier.dk/biblioteksomraadet/nationale-ordninger/bibliotekdk/forberedelse-af-udviklingsplaner/

Leif Andresen
Styrelsen for Bibliotek og Medier

Kommentarer: