Skal bokse med flere film eller en tv-serie registreres på en anden måde fremover?

Flere biblioteker har over for os tilkendegivet, at bokse er problematiske at håndtere i bibliotekerne.

Der kan være tale om bokse, der indeholder flere film, der vil kunne udlånes selvstændigt, eller bokse indeholdende sæsoner af eller hele tv-serier.

Indholdet af boksen kan spilletidsmæssigt for låneren være overkommeligt at se indenfor en normal udlånsperiode, men kan også være lang og uoverkommelig at nå at se.

Hidtil har vi registreret bokse ud fra princippet én post pr. salgsenhed.

Hver post kan således enten indeholde rigtig mange egentlig selvstændige film, selvstændige afsnit af en tv-serie, der har karakter af en selvstændig film (fx Wallander og Beck), afsnit og/eller mange disce.

Spørgsmålet er om bibliotekerne ønsker at DBC skal ændre registreringsmåde og dermed understøtte en anden håndtering end hidtil?

Hvis DBC skal ændre praksis skal det være til enkle, klare regler, der kan håndhæves uden subjektiv baseret vurdering af materialet eller ekstra undersøgelsesarbejde. Dette dels for at sikre gennemskuelighed for fx biblioteker, udgivere og leverandører og dels for ikke at øge omkostningerne ved registreringen.

Mulig model

Vi katalogiserer indholdet af en boks enten som en serie eller som et flerbindsværk.

Valg af metode afgøres ud fra den titel der fremgår af selve filmen og ikke ud fra indpakning/omslag:

o    Hvis en fælles titel kun fremgår af indpakning/omslag, mens selve filmen har en selvstændig titel, katalogiseres som serie.

o    Hvis en fælles titel fremgår som hovedtitel på selve filmen katalogiseres som flerbindsværk med bindposter på hver naturlige klargøringsenhed – som oftest den enkelte disc.

 

Modellen dækker både filmantologier og tv-serier, idet episoder af tv-serier kan have karakter af enkeltstående spillefilm.

Vi har undersøgt om en model, der baserer sig på spilletid, kunne være en mulighed, men en sådan model er ikke til at håndtere og er ikke gennemskuelig for fx udgivere, leverandører af klargøring mv.

Umiddelbart mener vi, at den foreslåede model vil imødekomme det behov, vi har hørt bibliotekerne udtrykke og derudover give mere overskuelige poster og registreringer.

Samtidig kan modellen bidrage til, at bibliotekerne ikke på individuel basis opsplitter materialerne og dermed komplicerer lokalisering og fjernlån.

Et par eksempler på konsekvenser af modellen

1) Tv-serien Wallander, episode 4-6, udgivet i en boks indeholdende 3 dvd-videoer med hvert sit afsnit. Hvert afsnit har her karakter af enkeltstående spillefilm.

Nuværende praksis: Én enkeltstående post der beskriver den samlede boks (dvs. én udlånsenhed). De enkelte afsnits titler fremgår af en indholdsciterende note.

Efter den nye model: 1 hovedpost, fordi hovedtitlen på alle tre disce er Wallander og 3 bindposter omfattende de enkelte disce, der hver indeholder et afsnit  (dvs. tre udlånsenheder)

2) Filmantologi Disney Pixar – ultimate collection, 9 dvd-videoer + bonusmateriale samlet i boks indeholdende titler som Toy story, Find Nemo etc.

Nuværende praksis: Én enkeltstående post med hovedtitel Disney Pixar … der beskriver den samlede boks (dvs. én udlånsenhed). De enkelte titler fremgår af en indholdsciterende note.

Efter den nye model: Der er ingen fælles hovedtitel på selve filmene – den fælles titel fremgår kun af indpakningen. Materialet registreres som selvstændige film i 9 enkeltstående poster.

Indpakningens titel registreres som serie i 440 og i noter redegøres for at serien er udgivet samlet.  Bonusmaterialet knyttes til den titel, det hører sammen med. Hvis der er tale om generelt materiale knyttes det til først katalogiserede del af serien.  

3) TV-serien Mad men. Sæson 4. 13 episoder fordelt på 4 dvd-videoer i en boks

Nuværende praksis: Én enkeltstående post med hovedtitel (dvs. én udlånsenhed).

Efter den nye model: 1 hovedpost, fordi hovedtitlen på afsnittene er Mad men, 4 bindposter omfattende 1 disc hver (dvs. samlet 4 udlånsenheder). 

4) TV-serien Forbrydelsen fordelt på 8 dvd-videoer (samlet spilletid over 20 timer)  

Nuværende praksis: Én enkeltstående post med hovedtitel (dvs. én udlånsenhed).

Efter den nye model: 1 hovedpost og 8 bindposter, der beskriver hver sin disc, der indeholder flere afsnit (dvs. samlet 8 udlånsenheder). 

Er det rigtigt at skifte praksis?

Vi er i tvivl, om låneren vil opfatte modellen som en fordel i en udlånssammenhæng.

Når låneren ikke kan låne hele boksen på en gang kan det være svært at opnå at samle lige præcis de afsnit, som man gerne vil se i sammenhæng.

Er det en bedre løsning at bibliotekerne forlænger udlånsperioden på materialer med lang spilletid?

Tilbagemelding og videre forløb

Vi vil gerne have jeres svar på følgende spørgsmål inden 15. januar:

Ønsker I en ændring til den forelåede model?

Hvis svaret herpå overvejende er nej, går vi ikke videre med sagen.

Hvis svaret herpå overvejende er ja, vil vi tage kontakt til biblioteksleverandører m.fl. for at høre, om de ville have problemer med en sådan model.

Hanne Ekström og Hanne Hørl Hansen

Kommentarer: 

Bokse med flere film

Skrevet af Lone Wredstrøm den 06/12 2011 10:11
Det vil være fantastisk rart med opdeling i enkelt DVD'er - så slipper vi for besværet med at få chippepladen til at læse alle chip.
Og den låner som ophidset sagde at "det jo kun var arbejdsløse som kunne nå at se TV-serien på 6 DVD'er i løbet af udlånstiden på 7 dage" vil atter kunne låne andre serier.
Lone Wredstrøm, Frederikssund bibliotek

Registrering af dvd-bokse

Skrevet af Inge Fredberg den 07/12 2011 12:42
Vi ønsker også, at klargøringen kommer til at foregå efter den nye model.
Inge Fredberg
Billund bibliotekerne

bokse med DVD-film

Skrevet af Anne-Lise Ipsen den 08/12 2011 11:50
Både personligt og set fra et biblioteksmæssigt synspunkt, synes jeg, det vil være bedst at registrere DVD'erne enkeltvis.

Registrering af dvd-bokse

Skrevet af Ellen Melchiorsen den 08/12 2011 13:58
Det vil være en rigtig god idé at ændre registreringsmåden for dvd-bokse.
Udlånsmæssigt vil det absolut være en fordel at materialet kan udlånes enkeltvis.
Ellen Melchiorsen, Aalborg Bibliotekerne

Bokse med flere flim

Skrevet af Anne Grete Jacobsen den 08/12 2011 15:44
Hej

her fra Aabenraa Bibliotekerne vil vi også gerne bakke op omkring den nye registreringsmetode

Skal bokse med flere film eller en tv-serie registreres på en anden måde fremover

Skrevet af Åge Hedley Petersen den 09/12 2011 15:52
I Fredensborgbibliotekerne støtter vi også fuldt og helt op om forslaget.

DVD-bokse

Skrevet af Anette H. Gade den 09/12 2011 18:31
Selvom det er nemmere at reservere en samlet DVD-boks, synes jeg alligevel at det til biblioteksbrug er bedst med en opsplitning på enkeltposter, da kun de færreste lånere kan nå at se indholdet af en samlet boks på kun 7 dage.

Registrering af dvd-bokse

Skrevet af Pia Peuron-Berg den 12/12 2011 16:09
Vi kan helhjertet støtte den nye model til registrering af film-bokse. Det vil lette arbejdet for os katalogisatorer og må - alt andet lige - også være en forbedring for lånerne.
På vegne af katalogisatorerne i Københavns Biblioteker
Pia Peuron-Berg

Skal bokse med flere film eller en tv-serie registreres på en anden måde fremover?

Skrevet af Lise-Lotte Truelsen den 28/12 2011 13:13
Alle tiders tiltag! Vi har længe haft et meget stort problem med dvd-bokse med mange disc i, vi kan ikke udlåne dem i vores automater, og af og til må vi helt afstå fra at købe materialet - eller undlade at chippe dem. Materialet er for dyrt til at vi kan forlænge udlånstiden, da der er megen run på dvd'ere.
Jeg tror sagtens brugerne kan finde ud af sammenhængen, når de bliver opdelt. Vores udlånstid er jo kun 7 dage og det er for kort tid til at se en boks med fx. 5 disc i.

Bokse med flere film

Skrevet af Gunvor Eggert Pedersen den 29/12 2011 12:28
Lejre Bibliotekerne støtter opdelingen af bokse med flere film til selvstændige film.

For og imod

Skrevet af Eva Therese Ebert den 29/12 2011 13:08
I Brøndby-Bibliotekerne er vi for nylig gået over til at have 14 dages lånetid på hele sæsoner af tv-serier.
At splitte posterne op kan selvfølgelig også løse problemet, men jeg er i tvivl om det er en fordel for lånerne og os, at de skal søge i og bestille 4 eller 5 gange så mange poster, samt at de kan risikere at bestille en række afsnit, der så kommer i den forkerte rækkefølge.

NæstvedBibliotekerne er med

Skrevet af Lars Larsen den 05/01 2012 12:38
På NæstvedBibliotekerne synes vi det er et godt og fornuftigt forslag. Både af hensyn til lånetid og til (erfarede) problemer med chip-læsning.
Forlængelse af lånetid anbefaler vi ikke, og det er vores erfaring, at reservering og udlån af serier i enkeltkassetter (f.eks. Matador)ikke giver de store problemer.
Venlig hilsen
Lars Larsen, NæstvedBibliotekerne

Registrering af bokse/tv-serier

Skrevet af Louise Mohr den 05/01 2012 17:37
Her på Gladsaxe-bibliotekerne har vi gennem det sidste halve år også haft en lånetid på hele sæsoner af tv-serier på 14 dage, og det har fungeret helt fint.
Vi kan se både fordele og ulemper ved en opsplitning. Vi er også i tvivl om, hvorvidt lånerne vil opfatte det som en fordel, når de skal samle de enkelte afsnit i den rigtige rækkefølge. Det skal derfor tydeligt fremgå af titlen, så lånerne hurtigt kan danne sig et overblik.
Hvis den foreslåede model bliver vedtaget, melder der sig også spørgsmålet om hvorvidt prisen på dvd'er vil blive ændret - også set i forhold til erstatningseksemplarer.

Registrering af dvd-bokse

Skrevet af Elisa Pretzmann den 06/01 2012 12:02
På KøgeBibliotekerne ser vi en fordel i at dele skiverne op. Vi har heller ikke oplevet problemer med andre serier, der er delt(fx Varg Veum og Matador). Det bliver "spændende" at se, hvordan prisen håndteres efter en evt. vedtagelse, samt hvordan det vil blive at supplere. Det er ønskeligt, at nummeret i serien fremgår tydeligt.

DVD bokse

Skrevet af Maria Rousing den 09/01 2012 09:49
På vegne af Aarhus Kommunes biblioteker kan jeg støtte at det vil være en fordel at få opdelt dvd boksene i flere poster, det vil afhjælpe flere af de udfordringer vi møder dagligt.

Registrering af DVD bokse

Skrevet af Gitte Andersen den 09/01 2012 13:11
Vi er med på ny praksis til registrering af film.
Tove Bach og Gitte Andersen
Odense Centralbibliotek

Dvd-bokse

Skrevet af Pia Ejby Svendsen den 09/01 2012 15:44
Vi kan også godt fra Frederikshavn Kommunes Biblioteker tilslutte os den nye måde at registrere dvd-bokse på.

Jeg synes også, de skal splittes op

Skrevet af Tue Gaston den 10/01 2012 14:55
Der kan siges for og imod.

Imod: Det kan for lånerne (og det ér jo i sidste ende dem, det hele handler om) potentielt temmelig besværligt: Så mangler der lige afsnit 2 og 5. Eller man har reserveret alle afsnit, og de kommer i forkert rækkefølge.

For: Det kan være temmelig stresset for en låner at skulle nå at se en hel sæson af en tv-serie på kun en uge.

Og for os er der også fordelene ved, at man ikke står med et materiale, der er ukomplet, blot fordi en enkelt skive er ridset.

Desuden, og det er ikke nogen lille ting, så vil det gavne statistikken; vi vil allesammen få vores udlånstal op.

Som sagt, For og imod. Men netto mener jeg, at argumenterne FOR en opsplitning vejer tungere end argumenterne IMOD.

Bokssæt

Skrevet af Peter Holm Rasmussen den 11/01 2012 23:43
For lånernes skyld, og det må vel veje tungest, må de IKKE splittes op. Hvorfor differentiere man ikke bare udlånstiden?
Rækkefølgen og kontinuiteten er alt når man ser serier i dag, derfor vil man have dem samlet i sæsoner - får man dem i tilfældig orden kan de story-arcs serierne er bygget op over slet ikke følge;, skal man gå og vente på hvordan de tilfældigt dukker op går det ikke. Afsnittene i sæsonerne ses i relativ hurtig succession men 7 dage er nok for kort tid trods alt. Så sæt lånetiden op og bibehold serierne samlet i sæsoner.

Bokse med flere film

Skrevet af Kasper Svangren den 12/01 2012 10:29
Jeg kan sagtens forstå tanken bag en opdeling i individuelle DVD'er, især når vi snakker chipning og de problemer der deraf følger. Men for mig at se er det slet, slet ikke hensigtsmæssigt at opdele dem sådan.

Tænk det besvær folk for med at få skiverne i den rigtige rækkefølge. Ja, VI kan lave seriereserveringer, men det kan de ikke (og så i disse selvbetjeningsdage...).

I ekstreme tilfælde kan vi jo se bokssæt på helt op til 8 DVD'er - hvor lang tid vil det tage at få dem alle hjem, i den rigtige rækkefølge?

Men samtidigt indeholder de fleste bokssæt "kun" 3-5 DVD'er, hvilket ikke bør volde de store, tekniske problemer at udlåne samlet. Hvorfor så "straffe" alle bokssæt, når det kun er enkelte, større sæt, der reelt volder problemer.

Hvis man føler, at ens lånere ikke kan nå at se en serie i løbet af den lånetid de er tildelt, synes jeg det er der, man skal ændre på tingene. Det kan hvert biblioteket gøre som det passer dem, deres samling og deres lånere, i stedet for at alle skal have hevet denne løsning ned over hovedet.

HVIS der endelig skal ske en opdeling, så synes jeg den skal være mindre. Så kan man fx opdele bokssæt med mere end 4 DVD'er i to dele, men ikke mere end det (jeg får et billede i hovedet af en forfatter, der pludselig opdager at hans bog nok er blevet for lang til at være i én bog - og opdeler den i 10 dele).

Ny registreringsmåde for tv-serier og film-bokse

Skrevet af Lene Østergaard den 13/01 2012 14:21
På Skive Bibliotek tilslutter vi os de mange gode argumenter for at ændre registreringen af tv-serier og lignende ved at opsplitte boks-sættene.

Bokssæt

Skrevet af Anders Frankær Olsen den 13/01 2012 15:18
Det er helt klart en dårlig løsning for lånerne at splitte bokssæt op. Sæt lånetiden op i stedet.

Kun filmantologier/selvstændige film i samlebokse bør splittes!

Skrevet af Torbjørn Porsmose Rokamp den 13/02 2012 15:40
Hej I DBC

En kommentar fra materialevælgerne i Gentofte:

I må endelig ikke splitte serierne op MEN derimod bør filmantologierne naturligvis registreres enkeltstående som I beskriver i eksempel 2) "Filmantologi Disney Pixar – ultimate collection" - det vil være den ideelle gyldne mellemvej. Det er vel ikke enten eller - eller er det?

1. Det bliver grundlæggende noget rod og tidskrævende at håndtere de evt. opsplittede serier, ligesom det var noget rod at håndtere de gamle kassette-lydbøger i flere mapper.
2. Et andet godt argument for ikke at splitte serierne op er klargørings-udgifterne, der vil mangedobles for disse serier og vi mener det er det helt forkerte sted at bruge pengene.
3.Hvis lånerne siger de ikke kan nå at se serier med mange afsnit indenfor én uge, så sæt lånetiden op, så de har en chance for at nå det. Det er jo ikke katalogiseringen der bør bestemme hvor længe lånerne kan låne vores materialer. Det bestemmer vi selv.

med venlig hilsen
Torbjørn