Niveaukoder - ældre poster opgraderes

Der er nu niveaukoder også på ældre poster.

Fra april 2010 har DBC sat niveau på alle poster der bliver bibliotekskatalogiseret
- der anvendes følgende koder:

01 Førskoleniveau
02 Folkeskoleniveau
03 Gymnasieniveau
04 Fagligt niveau
05 Forskningsniveau
06 Alment niveau
07 Udenfor kategori eller vurdering fravalgt

(læs nærmere på DBC's hjemmeside om kodningen som alle opfordres til at bruge.)

Denne type forbedringer efterlader jo altid de "gamle poster" i et tomrum hvor de ikke findes hvis de nye søgemuligheder bruges. DBC har derfor lavet et projekt hvor vi har gennemgået ældre formateringspraksis for at se hvilke data i ældre poster som med fornuft automatisk kunne beriges med koder for niveau. Styrelsen for Bibliotek & Medier har bidraget til projektet da bibliotek.dk-brugere jo også vil have nytte af det.

Knap 60.000 DBC-poster fra perioden 2000-2010 er nu beriget med en (eller flere) af ovenstående koder.

Nogle eksempler på berigelser:

Aldersangivelse i note kan betyde at Førskoleniveau eller Folkeskoleniveau er tilføjet.

Målgruppeemneord eller formgruppeemneord kan betyde at Førskoleniveau, Folkeskoleniveau, Gymnasieniveau eller Fagligt niveau er tilføjet.

Disputatser, phd-afhandlinger og forskningsrapporter: Forskningsniveau er tilføjet.

Seddelfortegnelsestitler fra den tidligere H/Y-fortegnelse: Fagligt niveau er tilføjet.

Seddelfortegnelsestitler fra den tidligere A-fortegnelse: Alment niveau er tilføjet.

Koderne er søgbare med koden nv i DanBib og i bibliotek.dk. Vi vurderer hvornår der er data nok til at mulighederne med godt resultat kan eksponeres i form af valgmuligheder (dropdowns eller tjekbokse) på bibliotek.dk - i hvert fald i løbet af 2012.

Der vil blive tilbudt dataleverencer på de berigede poster.

Kommentarer: