Hvis I får et nyt servicepunkt

Servicepunkt - definition

I VIP-basen oprettes servicepunkter på samme måde som filialer og andre betjeningssteder.

Når I har fået tildelt biblioteksnummer af Center for Bibliotek og Mediers biblioteksregister, skal I sikre jer at jeres lokalsystem er klar til modtage bestillinger som indeholder det nye nummer. Kontakt evt. leverandøren af jeres bibliotekssystem.

Dernæst skal I tilrette servicepunktet i VIP på linje med øvrige filialer og betjeningssteder. 

Dvs I skal tilrette:

  • Vejviseroplysninger
  • Slutbrugeroplysninger
  • bibliotek.dk oplysninger
  • Lånesamarbejdeoplysninger mv.

I skal fx overveje om servicepunktet eller hovedbiblioteket (eller et andet bibliotek) skal stå som afsender af bestillinger i VIP-basens D.1.A.

I kan med fordel genbruge hovedbibliotekets VIP-oplysninger de steder det er muligt ved at klikke på:

 Kopier til filialer   og   Gem ændringer

Til sidst løber I servicepunktets VIP-oplysninger igennem og sikrer jer at oplysningerne er korrekte: Lav en testbestilling i bibliotek.dk og se om den kommer til jeres BOB-base og ned i eget system.

Kommentarer: