Katalogisering af bokse med flere film og tv-serier

I december/januar lavede vi en høring her på bloggen om jeres holdning til en anden  katalogiseringsmåde af  filmbokse/tv-serier.

De fleste svar går ind for en overgang til den ny model.

Model og dialogen om forslaget ses her på bloggen

Vi gik videre med at spørge leverandører og andre interessenter om deres holdning til forslaget.

Fra biblioteksleverandørside gør man opmærksom på, at forslaget vil resultere i større klargøringsomkostninger for denne type materiale.

Biblioteksmedier vurderer følgende:

Hvis en opdeling foretages, vil den eventuelle efterbehandling forringe billedkvaliteten, idet det vil kræve en farvekopiering af omslaget. Grundet kopiering af omslag, vil alle fx 4 omslag til det nu opdelte materiale, som udgangspunkt også være identiske.

Prismæssigt vil en opdeling have følgende konsekvens (der tages udgangspunkt i en boks med 4 dvd’er, levering, print og montering af 4 RFID overlays, samt en gennemsnitlig klargøringsløsning mht. posetype, antal af leverede og monterede ekstraetiketter m.m.):

 

Klargøring af et materiale med 4 disc:  80,-

Klargøring af fire materialer med 1 disc:   180,- (4 x 45,-)

Ekstra omkostning:     225 %

 

Stigningen består i:

  • Fire poser i stedet for en.
  • Bearbejdning af cover, herunder mærkning af ”nummer i serie”
  • Fire sæt etiketter i stedet for et (bibliografiske samt ekstra etiketter)

N.B: Antallet af Overlays er det samme for begge løsninger, da antallet af disc’s ikke ændrer sig.

Vores spørgsmål til jer er derfor nu:

Med denne viden om større klargøringsomkostninger ønsker I så stadig, at vi arbejder hen imod den nye model?

(Alternativet hertil er enten at fortsætte som hidtil, eller at I generelt på større bokse lokalt giver længere udlånstid fremover).

 

Biblioteksmedier foreslår endvidere at:

…  bokse katalogiseres i den form, som det logisk, ift. udformning, kan opdeles i. Altså så fx Jordens Søjler og Mad Men ikke opdeles, men at bokse som indeholder separate covers/kassetter, fx Gilmore Girls, katalogiseres enkeltvis.

Mht. klargøring er det absolut mest hensigtsmæssigt, både i forhold til materialets æstetiske fremtoning, men især i forhold til pris, at et videogram –en film –klargøres i sin logiske opdelingsform, altså en form der ikke kræver ekstraordinær efterbehandling af især omslaget.

Dette forslag vil i langt de fleste tilfælde ikke løse problemet med store udlånsenheder, da det er et fåtal af bokse,  der fra udgiverside er opsplittet i noget, der kan fungere som en mindre udlånsenhed.

I de tilfælde, hvor der fra udgiverside er sket en opdeling af materialet, vil forslaget dog kunne lade sig gøre, men klargøringsomkostningerne vil i så fald også være øget for denne type (flere  poser men ingen kopiering af billede mv.).

Lad os høre hvad I mener inden d. 1. marts.

Hanne Ekström  og Hanne Hørl Hansen

Kommentarer: 

Katalogisering af bokse med flere film og tv-serier

Skrevet af Anne-Lise Ipsen den 14/02 2012 10:09
Jeg synes stadig, at man så vidt muligt skal dele boksen op i udlånsenheder med så få DVD'er i hver som muligt. Jeg har selv lånt "Irene Huss", som består af 6 DVD'er med hver sin afsluttede film. Men jeg måtte opgive at se dem alle på grund af tiden. Desuden giver det større kontrolarbejde i skrankerne - ihvertfald så længe de ikke er chippede. Så en ekstra klargøringsudgift er OK.

Anne-Lise Ipsen
Køge Bibliotek

Katalogisering af bokse med flere film og tv-serier

Skrevet af Anne Kathrine Skibelund den 14/02 2012 13:54
Vi tilslutter os DBC's forslag med opdeling af DVD'ere i separate enheder (flerbd. eller serie) f.ek.s som DBC har beskrevet Mad Men: altså så små enheder som muligt:
Citat DBC:
"TV-serien Mad men. Sæson 4. 13 episoder fordelt på 4 dvd-videoer i en boks.
Efter den nye model: 1 hovedpost, fordi hovedtitlen på afsnittene er Mad men, 4 bindposter omfattende 1 disc hver (dvs. samlet 4 udlånsenheder)."

Som vi læser BiblioteksMediers forslag til klargøring af Mad Men, så løser det overhovedet ikke problemet - der vil stadig være for mange enkelt DVD'er i en udlånsenhed - så den løsning kan vi ikke gå ind for.
Mht BiblioteksMediers priser er vi klare over at det vil koste mere at klargøre flere enkelte enheder men Biblioteksmedier kunne måske overveje en mindre pris end 45 kr pr. enhend når der er tale om serier e.l.

Mvh
Roskilde Bibliotekerne
Anne Kathrine Skibelund

Katalogisering af bokse med flere film og tv-serier

Skrevet af Inger Gyldenkærne den 14/02 2012 15:41
Også vi tilslutter os DBC's forslag med opdeling af DVD'ere i separate enheder eller en opdeling i relevante, ikke for store "bidder". Det vil – i de fleste tilfælde – gavne vores brugere, og det er det vigtigste.

Udgifter til klargøring er ikke relevant for selve beslutningen, da prisen for en klargøring er afhængig af såvel leverandøren som af det enkelte biblioteks model for klargøring af sine materialer.

Vi kan i forhold til chipning ikke sikre de enkelte skiver i bokse med mere end 4 enheder tilstrækkeligt tyverimæssigt. I den forbindelse kan der måske ved mindre enheder med bedre sikring tjenes ind på gyngerne, hvad der er mistet på karrusselerne rent klargøringsmæssigt.

Hilsner
Inger Gyldenkærne, Københavns Biblioteker

Katalogisering af bokse med flere film og tv-serier

Skrevet af Lasse Nyrup den 15/02 2012 11:03
Til Anne Kathrine Skibelund:
Det vi foreslår er, at man istedet differentierer udlånstiden på produktet, når det indeholder flere udlånsenheder, så man netop ikke risikerer kun at få fx dvd-3 med hjem af Mad Men sæson 4, når man endnu ikke har set de to første dvd'er i serien, men at man istedet har lidt længere tid at se hele sæsonen i.
I forhold til prisen på klargøring, så henleder jeg opmærksomheden på, at den absolut størst ændringen i prisen skyldes antallet af poser, og er altså ikke en prisstigning vi har nogen indflydelse på. Håndteringen af flere enheder i stedet for én er desuden, uanset klargøringsleverandør -om det så i princippet var biblioteket selv, mere ressourcekrævende, hvorfor det heller ikke er logisk at prisen skulle blive lavere på den baggrund.

Til Inger Gyldenkærne:
Jeg er helt enig i at prisen kan variere alt efter klargøringsleverandør og klargøringsform, men uanset sammensætning af disse, vil det kræve flere ressourcer at opdele et sammenhængende materiale til flere enheder -altså i sidste ende en højere omkostning, og i princippet også længere ventetid før materialet er udlånsklart; generelt betragtet.
Mht. sikring af materialerne, så er det korrekt at det ikke altid er hensigtsmæssigt at montere chip på alle discs, hvis materialet forbliver i originalemballagen. Dog er det en meget velegnet løsning med chip på alle discs hvis materialet klargøres i de RFID egnede poser og mapper. På den måde sikres optimal beskyttelse og tyverisikring af de dyre materialer.

De bedste hilsner,
Lasse Nyrup - Biblioteksmedier

Split dem op! Split dem op!

Skrevet af Tue Gaston den 16/02 2012 13:12
Javist, vi kan forlænge lånetiden - men det vil også nedsætte cirkulationshastigheden, så reserveringskøerne bliver længere. Og TV-serier er HOTTE pt., så de genererer i forvejen lange køer. Og vi har simpelthen ikke råd til at købe flere eksemplarer, ikke uden at skære i antallet af titler, og det er ikke i nogens interesse.

Desuden løser det ikke et andet meget stort problem: At med boksene er vi nødt til at kassere et helt, meget dyrt materiale, hver gang blot en enkelt disk er ridset. Og det bliver de desværre meget hurtigt.

TV-serier er i forvejen så dyre, så 100 kr. ekstra i klargøring gør ikke den store forskel.

Opsplitning eller ej?

Skrevet af Jane Grønbech Poulsen den 17/02 2012 11:57
Vi foretrækker, at materialer som er afhængige af hinanden for at danne mening klargøres samlet, og at uafhængige materialer bliver klargjort separat uanset klargøringspris.
Dette vil give den optimale cirkulationshastighed for de uafhængige materialer og den bedste service overfor lånerne med de materialer som er afhængige af hinanden.
Er det ikke muligt at skelne mellem materialerne, ønsker vi at fortsætte som hidtil med at klargøre dem samlet.
Vi vil så overveje at forøge udlånstiden, men må indrømme at vi aldrig har hørt om problemet fra lånerne.

Katalogisering af bokse med flere film og tv-serier

Skrevet af Lasse Nyrup den 17/02 2012 18:13
Til Tue Gaston:
Jeg har fuld forståelse for at der er stor fokus på "omsætningshastigheden" på materialerne. Det er netop derfor jeg foreslår differentiering af udlånstiden, så det ikke går udover de "almindelige" materialer. Jeg er også helt klar over at fx TV-serier er enormt populære, men jeg er også overbevist om at der ofte vil opstå irritation, hvilket i sidste ende vil gå ud over populariteten, hvis en låner oplever at få en ufuldstændig serie med hjem.
Mht. prisen på materialerne, så vil det ikke ændre sig ved en opsplitning. Materialerne vil stadig skulle købes samlet, dvs. fx alle 4 dvd'er i Mad Men sæson 4, da producenterne ikke splitter materialet op. Til gengæld henleder jeg opmærksomheden på, at vi netop har forsøgt at imødekomme det problem du nævner, ved at muliggøre at der fra langt de fleste filmselskaber kan købes erstatningsdisc's i tilfælde af beskadiget materiale. En erstatningsdisc kan endvidere leveres monteret med chip og mediepakket, så det fortsat passer sammen med den ikke beskadigede del af materialet.

De bedste hilsner,
Lasse Nyrup - Biblioteksmedier

Opsplitning af DVD bokse

Skrevet af Maria Rousing den 20/02 2012 14:10
Vi tilslutter os at boksne opsplittes da det vil give den bedste udnyttelse af denne type materialer. At det vil givve ekstra klargøringsomkostninger er vi helt med på.

Maria Rousing Aarhus Kommunes Biblioteker