Automatisering af bestillinger - mulighed for differentiering

Vær opmærksom på at der er mulighed for i VIP at sige ”Automatiser kun hvis materialet er hjemme”. Det gør I i VIP E. Automatisk fjernlån 2. Låntager – her kan man sætte prik i Reservering ønskes ikke ud for de materialetyper hvor der kan være lange reserveringskøer, fx film og tv-serier.

VIP E.2:

reservering ønskes ikke

Det kan være en god ide fordi:

  • I kan gøre jeres låner opmærksom på at der er (lang) ventetid og spørge om han/hun alligevel ønsker at reservere materialet
  • I bliver selv opmærksomme på hvilke materialer der er særligt efterspurgte. Og I kan overveje at indkøbe materialet selv, eller foreslå jeres CB at købe det
  • Långivende bibliotek får en chance for at have sine måske dyrt indkøbte materialer ”lidt i fred” for udlån til andre biblioteker

Bemærk at indstillinger i VIP E. kun påvirker bibliotek.dk-bestillinger.

Temaet om særligt efterspurgte materialer som tv-serier og blu-ray film blev drøftet på netværksmøde for lånesamarbejde den 22.3.2012.

 

Kommentarer: