Link til norsk og svensk biblioteksvejviser i netpunkt.dk

Nu er der links til norsk og svensk biblioteksvejviser i netpunkt.dk under Services. Gå ind under opsætning:

fanen opsætning

 Under Opsætning Søg markerer du hvilke services du ønsker at se:

opsætning vejviser

Kommentarer: