Kursus i katalogisering - er der interesse?

DBC har gennem de sidste år fået en del henvendelser om afholdelse af kurser i katalogisering. Vi har også mærket et behov for disse kompetencer i forbindelse med de kurser i formatering, som vi afholder.

Katalogiserings- og formateringsniveauet er grundlag for formidling af metadata - både den direkte og den indirekte - og derfor stadig en meget vigtig kompetence at have i biblioteks- og formidlingsarbejdet i dag.

På baggrund af de nævnte henvendelser og vigtigheden af at have katalogiseringskompetencer inhouse har vi overvejet at udvikle et kursus i katalogisering, der i første omgang vil dreje sig om boglige materialer. Vi forestiller os et kursus af 2 dages varighed med en efterfølgende workshop efter at kompetencerne er afprøvet i praksis på bibioteket.

Før vi begynder udviklingen af et sådant kursus, vil vi meget gerne have jeres input til, om behovet for sådanne katalogiseringskompetencer reelt eksisterer i bibiotekerne og hvis ja, om der er opbakning (og betalingsvilje smiley) til at deltage i kurser af den art.

Vi vil derfor opfordre til, at I her på bloggen kommenterer forslaget - positivt / negativt - og det vil så danne basis for vores beslutning om evt at arbejde videre med kurset.

Vi ser frem til jeres kommentarer. 
Kommentarer kan også sendes til Bente Schade Poulsen bsp@dbc.dk eller Nanna Agergaard nla@dbc.dk.
 

Kommentarer: 

Kursus i katalogisering

Skrevet af Jan Frigart den 22/05 2012 13:10
Det er en god ide at lave et kursus i katalogisering. Det er ingen skade til at få frisket tingene op.

Kursus i katalogisering

Skrevet af Jennie Jones Gunnarsen den 22/05 2012 13:13
Ja, tak! Jeg vil meget gerne deltage i et kursus i katalogisering!!!

Kursus - ja tak

Skrevet af Leif Nielsen den 22/05 2012 13:14
Jeg sidder på Læringscenterkontoret i Vejle kommune, hvor vi servicerer skoler og andre i forhold til undervisningsmidler og bøger til læringscentrene. Vi er tre på kontoret som har været på formateringskursus, men mangler et katalogiseringskursus.
Vi får af og til bøger og sjove "ting og sager" ind til registrering som ikke er katalogiseret andre steder, så det vil være dejligt at komme på kursus i katalogisering - også selv om det koster noget.

Kursus i katalogisering

Skrevet af Christine Michelle Fosdam den 22/05 2012 13:38
Synes det lyder som en rigtig god ide at lave et kursus i katalogisering. Det er nemlig et område som der ikke er så meget fokus på selvom der er brug for det.

Kursus i katalogisering

Skrevet af Lise Rønholt Hansen den 22/05 2012 14:04
Det er en fremragende idé. Jeg arbejder på et gymnasiebibliotek, og her bliver indkøbt masser af mystiske titler, som ikke kan hentes fra danbib. Jeg håndkatalogiserer derfor en del materialer, men det er ikke sikkert, at alt bliver gjort helt efter reglerne. Om jeg selv ville deltage i kurset afhænger dog helt af både pris og niveau.

Katalogisering

Skrevet af Louise Herzog den 22/05 2012 14:20
Meget gerne kurser. Er HK'er, der er begyndt at lære katalogisering, så vil gerne på både formateringskursus og katalogiseringskursus

DBC kommentar

Skrevet af Nanna Agergaard den 22/05 2012 14:29
Vores nuværende pris for et 3-dages kursus (hele dage) ligger på 4.950 kr. Prisen for dette kursus vil ligge i omegnen af det.
mvh Nanna, DBC

ja tak

Skrevet af Øjvind Harkamp den 22/05 2012 15:21
Det ville være meget velkomment med et katalogiseringskursus. Rigtig relevant blever det dog først når der er tale om musikkatalogisering...

Kursus i katalogisering

Skrevet af Grethe Kvist den 22/05 2012 16:26
Ja, det bliver nok prisen og betalingsviljen der er det springende punkt! Hvad ville et kursus ca. komme til at koste? Kan det evt. afholdes i Jylland?

Svar fra DBC:

Skrevet af Nanna Agergaard den 23/05 2012 12:49
Som nævnt ovenfor så vil prisen være ca 4.950 kr - det er vores nuværende pris for et 3-dages kursus. Hvis der er tilstrækkeligt mange deltagere, der viser interesse, så kan det sagtens afholdes i Jylland også.

Kursus i katalogisering

Skrevet af Per-Henrik Nielsen den 22/05 2012 17:10
Ja, tak. Stor interesse - især musikkatalogisering.

Kursus i katalogisering

Skrevet af Vinni Flæng Larsen den 23/05 2012 10:59
Rigtig god ide, det vil jeg rigtig gerne med på

Kursus i katalogisering

Skrevet af Flemming Thomas Mikkelsen den 23/05 2012 11:32
Det vil altid være en god ide at tilbyde nye kurser i katalogisering. Hos os i Fredensborg Bibliotekerne er vi kun 2 tilbage der har været på katalogiserings- og formateringskurser, og med den ene på spring til pensionen efterlader det kun mig, ene i kurven som en 57-årig ronkedor med et begrænset åremål tilbage. Så ja, I kan roligt gå igang med udviklingsarbejdet!
Prisen..Tjahh, begejstringen stopper her!

Kursus i katalogisering

Skrevet af Lone Premer den 23/05 2012 15:39
Jeg syntes det vil være en god ide. Især fordi der stadig er brug for den viden men efterhånden ikke så mange der har den.
Hvad er tidshorisonten på hvornår kurset kan udbydes?

Kursus i Jylland

Skrevet af Louise Herzog den 23/05 2012 15:47
Jeg tilslutter mig også et "jydekursus" :)

DBC kommentar

Skrevet af Nanna Agergaard den 23/05 2012 15:52
Det er dejligt at se, at så mange har lyst til et katalogiseringskursus - tillader mig lige at spørge specifikt: Vil I få lov til at komme på et 3-dages kursus?

Katalogiseringskurser

Skrevet af Musse Magnussen Svare den 24/05 2012 09:29
Vi er meget interesserede i grundkurser i katalogisering. De skal gerne være så brede, at de ikke kun omhandler udfordringer for Folkebiblioteker, men også tager højde for at fag- og forskningsbiblioteker på nogle punkter har behov for en anden detaljeringsgrad og hvilke konsekvenser det får for visninger f.eks. i bibliotek.dk og netpunkt. Vi er også interesserede i katalogisering af andre materialetyper end bøger, fx. elektroniske ressourcer, tidsskrifter og musikindspilninger.

Katalogiseringskursus

Skrevet af Annelise Brønd-Nielsen den 24/05 2012 10:20
Jeg kan kun tilslutte mig ideen om, at der tilbydes katalogiseringkurser. Der er et kæmpe behov for det. Jeg vil så også foreslå, at de tilbydes i Århus eller på Centrabiblioteket i Herning !!!

Katalogisering

Skrevet af Hanne René Jørgensen den 24/05 2012 10:22
Jeg synes det er en rigtig god idé. Jeg har for nylig været på formateringskursus og manglede rigtig meget at lære katalogiseringsreglerne. I Aarhus er vi i den situation at dem der kunne katalogiserer er gået på pension, så vi har følt os meget lost!

Kursus i katalogisering

Skrevet af Lone Iben Petersen den 24/05 2012 10:36
Et kursus i katalogisering er en god idé. Vores studentermedhjælpere er med til at katalogisere, og et kursus vil give dem et godt udgangspunkt til at katalogisere særligt de publikationer, som ikke er katalogiseret andre steder.
Jeg deltog for år tilbage selv på kurser i katalogisering og formatering og har god gavn af det. Pengene er givet godt ud.


Kursus i katalogiseringskursus

Skrevet af Anne-Marie Troldborg den 24/05 2012 11:09
God ide med både et katalogiserings- og formateringskursus - især for nye i faget, der skal i gang med katalogiseringsjobbet

Kursus i katalogisering

Skrevet af Pia Hansen den 24/05 2012 18:32
Jeg ville også være meget interesseret i et kursus. Prisen er vel ok, når det er over flere dage. Jeg regner ikke med at få problemer i forhold til et kursus af tre dages varighed.

Kursus i katalogisering

Skrevet af Ellen Melchiorsen den 25/05 2012 08:18
Godt initiativ. I Aalborg er vi også i gang med de indledende øvelser i forbindelse med generationsskifte og det vil absolut være en fordel at min nye makker kan komme på katalogiseringskursus og ikke skal "nøjes" med sidemandsoplæring. I et tidligere indlæg er begrebet "jydekursus" brugt og det vil være dejligt, hvis det bliver en mulighed

Kursus i katalogisering

Skrevet af Anne Schytter den 25/05 2012 10:35
Super god idé. Det er altid godt at blive opdateret.

Katalogiseringskursus

Skrevet af Susanne Søndergaard den 25/05 2012 11:03
Meget gerne. Det har jeg ønsket siden jeg startede i biblioteksverdenen for seks år side.

Kursus

Skrevet af Dorte Andersen den 25/05 2012 11:20
Jeg er meget interesseret i et kursus i katalogisering.

Katalogiseringskursus

Skrevet af jette ravn christensen den 25/05 2012 11:43
Det lyder som en rigtig god ide med katalogiseringskursus. Jeg vil gerne deltage...

Formatering

Skrevet af Gry Fersum den 29/05 2012 09:30
Et kursus i katalogisering lyder spændende. Især hvis det kunne indeholde introduktion til formater og formatering, det er lige det jeg står og mangler.

Kursus i katalogisering

Skrevet af Stine Gørtz den 29/05 2012 11:01
Jeg sidder på et gymnasiebibliotek uden biblioteksfaglig baggrund, så jeg ville være interesseret i at komme på katalogiseringskursus.

katalogisering

Skrevet af Karin Pedersen den 29/05 2012 11:35
Et jydekursus i katalogisering kan vi godt finde penge til. Det vil være rigtig dejligt.

Principielt set en god idé

Skrevet af René Høtbjerg Øhlenschlæger den 29/05 2012 17:28
Jeg synes principielt set, at det er en rigtig god idé med et katalogiseringskursus. Men hvorfor adskille det fra formateringskurset?

I et pædagogiske såvel som praktisk øjemed, så mener jeg, at katalogiseringen og formateringen bør være en del af det samme kursus. I dagligdagens katalogiseringsarbejde skal den ene del jo alligevel (gerne) anvendes sammen med den anden - ja, der er jo ligefrem taget hensyn til, at katalogiseringsregler skal kunne arbejde sammen med formatering i danMARC2 (jf. forordet til 2. udgave af "Katalogiseringsreglerne")

Der er derfor - for mig at se - ingen grund til at tro, at en pædagogisk model, hvor man kombinerer begge dele i undervisningen, vil gøre det lettere at forstå hvorfor og hvordan man egentlig formaterer, som man nu gør. Tværtimod. Og det er da også min erfaring, at de formateringenskurser, hvor jeres undervisere trækker (om end uformelt) på elementer fra katalogiseringsregler, der er der den mest positive respons hos kursisterne.


Med venlig hilsen

René Øhlenschlæger

Katalogfaglig ansvarhavende
Københavns Biblioteker

Katalogiseringskursus

Skrevet af Lone Wredstrøm den 30/05 2012 10:08
Det vil jeg også meget gerne deltage i. Laver især lokalhistorisk og udenlandsk katalogisering

Katalogiseringskursus

Skrevet af Lone Wredstrøm den 30/05 2012 10:10
Uddybende kommentar til mit forrige indlæg. Et opfriskningskursus er altid velkomment. Jeg har taget forskellige katalogiserings/formatteringskurser i biblioteksregi gennem årene, men ikke de senere år.

katalogisering

Skrevet af Laura Vinther den 30/05 2012 14:23
Jeg er med :)

katalogisering

Skrevet af Laura Vinther den 30/05 2012 14:27
Men jeg er ikke so glad for idé'en om fælles formaterings- og katalogiserings kursus. Hver for sig ville være fint. Dette siger jeg fordi jeg har deltaget på formateringskurset på dbc ;)

Katalogiseringskursus

Skrevet af Sus Bøttern den 31/05 2012 11:02
Vores centralbibliotek tilbyder dem gratis, det har de valgt at tilbyde i deres kursusvirksomhed. Vi deltager gerne 3-4 stk. det er super gode kurser, hvor det både er teoretisk og praktisk.

Tak for alle kommentarer

Skrevet af Nanna Agergaard den 04/06 2012 15:02
Tak for alle jeres kommentarer og meningstilkendegivelser. Vi har besluttet at opslå et kursus i katalogisering - i første omgang til bøger - og i første omgang i Ballerup i efteråret, senere i Jylland også (formentlig i foråret 2013). Efterfølgende vil vi overveje et lignende kursus i musikkatalogisering.
Er du interesseret i at få information om, hvornår kurset bliver opslået, så tilmeld dig vores kursus-mailingliste: http://dbc.us2.list-manage.[…]c7a0ff33&id=31f6f67755. Mvh Nanna Agergaard, DBC