Hvorfor værkvisning?

Vi får af og til henvendelser om forkert værkmatchede poster, og også om hvad værkvisning overhovedet skal gøre godt for. De indlysende grunde kan måske glide i baggrunden så derfor en forklaring på hvorfor DBC har værkvisning i bibliotek.dk og Danbib.

Hvis man ikke har værkvisning - hvad så?

Man kan såmænd blot prøve efter i hovedparten af kataloger verden over og opleve:

- forskellige udgaver af samme værk optræder helt adskilte i et søgesæt. Er der tale om et stort søgesæt er det ofte fordelt over mange sider.

- samme værk i forskellige materialetyper optræder også helt adskilte i et søgesæt.

Resultat for slutbrugeren: det er helt umuligt at få et overblik over mulighederne. Den professionelle ved naturligvis at der kan gemme sig andre udgaver eller andre materialetyper, men i farten vil man alligevel ofte komme til at bestille den første udgave man ser.

Lokaliseringer er knyttet til en bestemt post dvs. en bestemt udgave og en bestemt materialetype. Det er logisk nok, og nødvendigt for at man kan bestille helt præcist hvis man kun kan bruge én bestemt udgave. Men det betyder at man skal undersøge et helt søgesæt af poster for fx at se udlånsstatus eller hvilke materialetyper det er udgivet i.

Det der i praksis skete (og det som sker når værkvisning fejler eller er slået fra i netpunkt - eller hvis posterne er så alternativt formateret/katalogiseret at man ikke kan matche dem) er:

- brugeren finder det helt uforståeligt at det samme værk optræder igen og igen i et søgesæt.

- der bestilles en tilfældig post som måske kun findes på et eneste bibliotek hvor der ved værkbestil kan skaffes den udgave der tidligst er hjemme.

- brugeren opdager ikke andre materialetyper som måske lige så godt eller bedre kunne tilfredsstille behovet.

Derfor har det i hvert fald mindst de sidste tyve år både hos slutbrugere og hos bibliotekspersonale været et ønske at få samlet disse udgaver og materialetyper så man hurtigt kan få et overblik. Med fremkomsten af FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) i 90'erne fik vi et udgangspunkt for at kunne arbejde med værker selvom posterne ikke var formateret så der blev skelnet mellem oplysninger om værk og om den konkrete udgave.

Hvad er det der sker ved værkvisning?

Sådan som det pt. er implementeret i bibliotek.dk og DanBib: i forbindelse med visning undersøger en programkode centrale data i posterne for om de skal matches, dvs. værkmatchningen sker on-the-fly. Ved udvikling af værkvisning er der taget en række beslutninger om hvad der aldrig skal matches fx matches film ikke med bøger, og spil matches heller ikke med bøger. Vi værkmatcher heller ikke udgaver på forskellige sprog selvom det er samme værk.

I bibliotek.dk får brugeren mulighed for at bestille et materiale uanset udgave (det er ikke et værk, men et såkaldt "underværk" - alle udgaver af et værk men samme materialetype). Det har givet brugerne store fordele i forhold til at få materialet hurtigere når udgaven er mindre væsentlig. Dels fordi man så kan fange at brugerens bestilbibliotek faktisk har værket (i stedet for at brugeren har valgt en konkret udgave som måske ikke findes på bestilbiblioteket. Dels ved automatisk fjernlån som kan undersøge tilgængelighed for samtlige udgaver og derfor meget ofte finde materialet hjemme. Begge dele en fordel for brugerne og biblioteksvæsnet.

Endelig kan brugerne umiddelbart se de forskellige materialetyper værket findes i, og måske opdage at selvom der er ventetid på bogudgaven, kan de straks få en netlydbog eller e-bog.

Et relativt enkelt eksempel - Christian Jungersen - Undtagelsen

jungersen

Findes i bibliotek.dk som:

bog - 6 udgaver

lydbog bånd 1 udgave

lydbog cd mp3 1 udgave

lydbog cd 1 udgave

lydbog net 2 udgaver

e-bog 2 udgaver

punktskrift 1 udgave

I alt 14 poster. Ser man på en klassiker - fx en bog eller et musikværk - kan det eksplodere til flere hundrede poster.

I kan læse mere om værkmatchning og hvordan det vises

Om værkvisning i DanBib

Om værkvisning i bibliotek.dk

Om værkbestilling i bibliotek.dk

I netpunkt kan man i Opsætning slå værkvisning fra, men i øvrigt giver præcise søgninger på fx isbn eller faustnr. kun det du søger efter så du "slipper for" at se andre udgaver af værket.

I DBC's brønd sker værkmatchningen ikke on-the-fly men som skabelse af en relation i forbindelse med indlæggelse af posten i brønden.

Hvorfor kan det gå galt med værkmatchningen?

I katalogisering og formatering angives ikke hvilke oplysninger der er på værkniveau og hvilke der er på den enkelte udgave (manifestation i FRBR-terminologi). Hvis en post har relativt få oplysninger, kan det være ganske vanskeligt at skrive en kode der kan udrede om to poster repræsenterer samme værk eller to forskellige - uden at en menneskehjerne er involveret. Derfor sker det at to poster som faktisk repræsenterer det samme værk IKKE værkmatches, ligesom der er eksempler på at poster som IKKE repræsenterer samme værk alligevel værkmatches. Finder I sådanne eksempler, er I meget velkomne til at sende dem til DBC (brug Kundeservice). Så ser vi på om enten posterne eller matchreglerne kan ændres.

Kommentarer: