Statsbiblioteket ud af base folk?

Vi har i DanBib en baseafgrænsning der hedder base folk.
Vi har i bibliotek.dk (på siden Kommandosøgning) en afgrænsning på Alle folkebiblioteker.
Begge bruger en baseafgrænsning der har følgende historie:

Oprindelig indeholdt den alle poster fra folkebiblioteker og andre biblioteker der havde status som folkebibliotek, dvs. også Depotbibliotek og Indvandrerbibliotek (nu: BiblioteksCenter for Integration)).

Da de sidstnævnte blev en del af Statsbiblioteket, blev hele Statsbiblioteket en del af base folk (og af base forsk).

I dag kan man ikke i posterne se om en post er fra "Depotbiblioteket", "BiblioteksCenter for Integration" eller resten af Statsbiblioteket - det er ét bibliotek.

Giver det mening at Statsbiblioteket er en del af base folk i DanBib?

I hvert fald i bibliotek.dk giver det formentlig støj for dem der bruger Alle folkebiblioteker til at afgrænse deres søgning.

Lad os høre hvordan I bruger base folk - eller om I ikke gør det?

Kommenter gerne inden 30.06.2012.

Tip:

Hvis du er katalogisator, eller kun vil søge poster med DBC-faustnummer fx til materialevalg, er det en god ide at bruge base DBC, hvor kun poster der er navneformskontrolleret er med (folkebiblioteker + DBC, men minus artikler).

baseafgrænsning

Kommentarer: 

base folk og/eller forsk

Skrevet af Grethe Kvist den 11/06 2012 15:38
Synes det giver mest mening at Statsbibl. hører med til forsk.
Bortset fra det, så bruger jeg næsten kun base folk+forsk på udlånsvagter. Det er nemmest at få alle lokaliseringer at se med det samme (ellers skulle man lave en ny søgning, hvis man fik 0 hits i base folk). Rækkefølgen af lokaliseringer sørger jo for, at vi fjernlåner fra andre folkebiblioteker, når det er muligt.
Som katalogisator bruger jeg ganske rigtigt DBC (som I foreslår).
Grethe Kvist, Viborg bibliotekerne

Statsbiblioteket i base folk

Skrevet af Inge Fredberg den 13/06 2012 10:06
Her på Billund Bibliotekerne bruges Danbib af alle personalegrupper. En del ansatte kender ikke til delbaserne, så vi har lavet opsætningen sådan, at søgning sker i folk+forsk. Hvis man kender finesserne, kan man lave en anden afgrænsning, når der er brug for det. For os betyder det altså ikke noget, om Statsbiblioteket ligger begge steder.

base folk/base forsk

Skrevet af Birgitte Bjælde den 18/06 2012 12:50
Jeg vil foretrække, at Statsbiblioteket IKKE indgår i base folk - det er ofte et klassemærke jeg leder efter.
Jeg har ikke anvendt base DBC som katalogisator, men det vil jeg prøve.

Beslutning: SB ud af base folk

Skrevet af Kirsten Larsen den 02/07 2012 08:59
Tak for jeres kommentarer. Selvom det kun er få der har kommenteret beslutter vi at fjerne SB fra base folk. Formentlig er base folk+forsk den mest brugte baseafgrænsning og så giver det ingen problemer at vi fjerner SB fra base folk.
Kirsten Larsen
DBC