Tilgængelighedskoder - lånes det ud?

Som vi før har orienteret jer om er det nu muligt at nuancere udlånsbegrænsninger i 096 *r med disse 5 koder:

  • a Udlånes ikke
  • b Interurbanlånes ikke automatisk
  • c Udlånes ikke men kopi tages
  • d Udlånes kun til bevogtede læsesale
  • e Under anskaffelse - endnu ikke tilgængeligt

Man kan søge i 096 *r med søgekoden tg, fx
tg=a 

Poster med markering i 096 delfelt u, men ingen i delfelt r, får efter indførelse af de nye koder koden a i 096 *r.

Det betyder at posterne nu får *ra: Udlånes ikke, jf. listen. Materialet kan så ikke bestilles, hverken lokalt eller via fjernlån.

En markering i *ra kan se sådan ud i lokaliseringsoversigten i DanBib:

Ra i lokalisering

Tilgængelighedskoderne er vigtige som koder i posten til brug for lånesamarbejdet  - og vi opfordrer jer meget til at bruge dem i katalogiseringsarbejdet, så hver enkelt post får den rigtige markering. I gør bestillingsarbejdet nemmere for jeres kolleger ved på den måde at nuancere begrænsninger på udlånet.

Læs mere på danbib.dk

Nye koder - f og g

Der er to nye koder undervejs:

Udlånes kun til brug på stedet (ubevogtet læsesal og lign.)
g Udlånes kun til egne lånere

De har for nylig været behandlet i Bibliografisk Råd, men er endnu ikke endeligt vedtaget.

Kommentarer: