Undervejs: Vis nærmeste åbne bibliotek

DBC er i gang med et projekt hvor data i VIP udbygges med nye felter til bibliotekernes indtastning og vedligeholdelse af åbningstider (med/uden betjening - sommer/vinter åbent - Borgerservice åbningstider etc.). Disse data kan så hentes via VIP webservice (ny version med navn Open Agency). Oplysningerne kan dermed bruges af alle interesserede: bibliotekernes grænseflader, i bibliotek.dk, Palles Gavebod, i biblioteksapps og af interesserede parter uden for bibliotekssektoren.

Eksempler på fremtidige brugsscenarier:

  • En slutbruger kan i bibliotek.dk se biblioteks- og borgerservice åbningstider her & nu, i næste uge, eller i fx sommerferien
  • En slutbruger kan via en app søge efter nærmeste bibliotek og se om det har åbent
  • Et bibliotek kan løbende rette eller tilføje åbningstidsoplysninger i VIP - eller vælge at indtaste oplysningerne en gang om året
  • Et bibliotek kan via Open Agency webservice vælge at bruge oplysningerne i sin egen grænseflade
  • Et bibliotek kan tjekke andre bibliotekers åbningstider

I første omgang designer vi en VIP testgrænseflade som tager højde for de nye oplysninger. Grænsefladen sendes til et udpluk af biblioteker som skal teste om de "kan komme af med" deres åbningstider (eftersommeren 2012).

 Fra tegnebrættet:

VIPdesign

Projektet er finansieret af Kulturstyrelsen og bakkes op af bibliotekerne i det biblioteksfaglige udvalg for bibliotek.dk.

Send gerne forslag og spørgsmål til Laura Holm.

Kommentarer: