Udviklingsplan bibliotek.dk 2013 til høring

Forslag til udviklingsplan 2013 er sendt til offentlig høring med svarfrist 22. november 2012. Høringssvar sendes som email til post@kulturstyrelsen.dk

Høringsoplægget findes på Kulturstyrelsens hjemmeside.

Udviklingen af bibliotek.dk sker ikke i et tomrum, men hænger sammen med hvad der sker i biblioteksverdenen – både teknisk, biblioteksfagligt og politisk. Danskernes Digitale Bibliotek er etableret som organisation i efteråret 2012 og vil have betydning for udviklingen af bibliotek.dk – og bibliotek.dk er en af flere byggesten i DDB. Udviklingen af bibliotek.dk i 2013 skal ses i dette lys.

Behandlingen af udviklingsplan 2013 sker derfor efter samme koncept som de foregående år.

Udviklingsplan bibliotek.dk 2013 er opdelt således:

  • Indsatsområde A: Grundlæggende funktioner: søgning, visning, bestilling samt grænseflade
  • Indsatsområde B: Brugerfaciliteter og andre udviklingsopgaver
  • Indsatsområde C: Brugerundersøgelser


Infrastrukturen bag bibliotek.dk bliver nu en serviceorienteret arkitektur, og en stor del af udviklingen baserer sig på open source med de fordele det giver for det samlede danske biblioteksvæsen.

Forslag til udviklingsplan 2013 til udviklingsplan indeholder både nogle større linjer og en række konkrete projekter. Særligt henledes opmærksomheden på to projektforslag Digitaliseret kulturarv i bibliotek.dk grænsefladen og Automatisk fjernlån – også af eget materiale. Her bliver i planen lagt op til flere muligheder og den endelige plan vil derfor komme til at afspejle bibliotekernes reaktioner på forslagene.

Kulturstyrelsen ser frem til at modtage høringssvar fra organisationer og biblioteker for at sikre en optimal udvikling af bibliotek.dk i 2013.

Leif Andresen
Kulturstyrelsen


Kommentarer: 

bibliotek.dk

Skrevet af Gitte Andersen den 21/11 2012 15:50
bemærkninger til projektet:projektet: digitaliseret kulturarv i bibliotek.dk grænsefladen.

Vi er enige i, at det er god ide, at metadataene vedrørende kulturarven præsenteres på de platforme, der allerede eksisterer.
Jo flere kilder der gøres søgbare, desto vigtigere bliver det, at brugerne nemt kan manøvrere på siden og bevare overblikket, over de muligheder, de præsenteres for. Og nemt kan vælge til eller fra. Der er allerede i dag umådelig mange valgmuligheder, der præsenteres i selve posten, eller i menuen til venstre eller i videresøgningsmulighederne.
Og kulturarven repræsenterer vel en stor datamængde?

Automatisk fjernlån - også af eget materiale.

Vi kan godt være positive over for at funktionaliteten udvikles, hvis det har et rimeligt økonomisk estimat i forhold til efterspørgslen.
Vi vil samtidig gerne kunne udnytte egne eksemplarer fuldt ud og have fuldt udbytte af modtagelse af bestillingen i eget lokalsystem via NCIP (eller lign.).

Hvad det betyder for valg af model, er vi ikke helt med på. Er det model a, hvor vi kan opsætte parametre for ventetiden sammenholdt med ventetiden for vores egne materialer, eller?

Autocomplete er ikke noget vi prioriterer højt. Det kan til tider give nogen underlige forslag, og man skal følge godt med på skærmen, samtidig med man har gang i tastaturet.
Mit eget lille eksempel fra tesning af søgning i TING-hjemmesiden.
Jeg søger på drupal og siden returnerer "der findes ingen hits for skrupgal"

Projektet "følg min bestilling" er yderst forståeligt fra brugersynspunktet, men vi vil opfordre til at det tænkes meget godt igennem i forhold til, hvad vi er i stand til at håndtere lokalt og hvordan vi lokalt tilbyder en service, der imødekommer bestillingsønsket, her bl.a jvf. de nye Retningslinjer for lånesamarbejde.
Det skal være enkelt i vores administration, når vi f.eks. overfører en bestilling til et andet faustnummer. I vores tilfælde fordi bestillingen f.eks. er afgivet på en post uden folkebibliotekernes lokaliseringer.
Der er en del scenarier, der må være gengangere for de fleste af os, og hvor det skal overvejes, hvilken form for "følg min bestilling" brugeren i gívet fald ville være hjulpet med uden at vi bliver påført ekstra manuelt arbejde.

For fjernlånsbibliotekarerne ved Odense Centralbibliotek
Gitte Andersen