Tidligere publicering af data- og kombileverancer

DBC påtænker at omlægge arbejdet med registrering til Dansk bogfortegnelse og bibliotekskatalogiseret materiale, så vi kan afkorte  den tid, der går fra registrering til publicering.

Dette betyder, at vi kan publicere Kombileverancer og Nye og ajourførte poster 3 dage tidligere end i dag, og at poster til materialevalg og download fra Danbib også er klar 3 dage tidligere.

Publiceringen af DBF som PDF-fil vil ligeledes fremrykkes 3 dage.

Konkret betyder ændringen, at:

·        dataleverancer er klar fredag efter kl. 12, i stedet for som i dag onsdag ugen efter

·        DBC-poster vil være klar til download fredag morgen

·        kombileverancer udsendes fredag morgen

Eksempel: DBC-poster som produceres i kalenderuge 4 i 2013 kodes 2 uger frem og får derfor koden DBF201306. Posterne publiceres fremover allerede fredag i uge 5 – i modsætning til i dag, hvor de er klar onsdag i uge 6.

Afvigelser og uregelmæssigheder omkring fx helligdage vil, som hidtil, blive meldt ud i god tid.

Når vi overvejer en omlægning er det naturligvis i forventning om, at I vil opfatte den øgede aktualitet som en ændring til det bedre. Medfører det ændrede publiceringstidspunkt imidlertid gener for jer, hører vi meget gerne fra jer senest fredag den 1. marts.

Med venlig hilsen

DBC

Stig Merrild Madsen og Per Nonboe

Kommentarer: