Vigtigt nyt om lånertjekservicen

Ny lånertjekmetode: NCIP - låner bor i kommunen

DBC har udviklet en ny lånertjekmetode "NCIP - låner bor i kommunen". Denne metode er relevant for biblioteker der ønsker at samle al indgående lånertjek-trafik mod bibliotekssystemet på en enkelt port, idet NCIP-lånertjekket nu kan bruges til både generelt lånertjek (findes en bruger?) og til tjek af om en bruger bor i bibliotekets hjemkommune.

For at I kan bruge denne metode, skal NCIP-lånertjek-svaret fra jeres bibliotekssystem indeholde kommunekode for brugerens bopælskommune, således som det er specificeret i Danzig-specifikationerne for lånertjek. Pt. ved vi på DBC at DDELibra understøtter dette, muligvis også flere. Er du i tvivl, så kontakt jeres bibliotekssystemleverandør.

For at aktivere NCIP - låner bor i kommunen, skal I først oprette en lånertjekmetode til dette. Det sker i VIP-basens afsnit B. 3 Lånertjekmetoder.

 vip_ncip_png

Når I her har oprettet og navngivet jeres lånertjekmetode, skal I aktivere den for de services og tjenester hvor det er relevant at anvende den. Dvs. for services og tjenester hvor I valgt - eller udbyderen har bestemt - at der alene er adgang for de lånere der bor i jeres hjemkommune.

Det sker i VIP-basens afsnit H. 3 B. Fælles lånertjekservice

vip_ncip_laanertjekmetodevalg

Lånertjek-webservicen holder selv styr på om en låner "bare" skal tjekkes (lånertjekmetode NCIP) eller om der skal tjekkes for om låneren bor i kommunen (lånertjekmetode NCIP - låner bor i kommunen); kommunikationen mellem lånertjek-webservicen og det lokale bibliotekssystem er den samme i begge tilfælde.

Yderligere oplysninger om lånertjek, fjernadgang og VIP-basen:
Vejledning i opsætning af lånertjek i VIP-basen - generel (PDF)


Z3950-lånertjekmetoden udgår

Denne lånertjekmetode understøttes ikke længere af lånertjekservicen. Den blev i sin tid (2006) skabt som et alternativ til den dengang helt nye NCIP-metode.

Axiell tog som det eneste bibliotekssystem denne metode i brug, og de har nu meddelt DBC at den ikke supporteres i den nyeste version af DDELibra. Vi har derfor valgt at fjerne dette valg fra VIP-basens lånertjekmetoder, ligesom lånertjek-webservicen heller ikke længere understøtter metoden.

Kommentarer: