Automatisk fjernlån af eget materiale

Kulturstyrelsen har godkendt et forsøg med Automatisk fjernlån af eget materiale i 2014. Formålet med forsøget er at få afprøvet de betingelser og parametre som en arbejdsgruppe af praktiserende bibliotekarer udarbejdede i 2013.

Bestilsystemet og BOB understøtter nu Automatisk fjernlån af eget materiale, og I kan gå i gang med afprøvning.

I slår funktionen til i VIP-basen, afsnit E. 2 (Automatisk fjernlån, Låntager). Under hver materialetype er der nu tilføjet en linje:

Automatisk fjernlån af eget materiale: Ja, Nej, Test.

autfjern_eget

Alle andre indstillinger vedrørende Automatisk fjernlån af eget materiale ligger fast i systemet og kan ikke ændres. Det drejer sig om disse indstillinger:

  • Tilgængelighed: Materialet skal være udlånt i egen samling, og forventes ikke afleveret inden for 14 dage
  • Materialets alder: materialet skal være ældre end 365 dage
  • Reservering: materialet skal være hjemme (stå på hylden) i långivende biblioteker; der oprettes altså ikke en reservering hos långiver.

Test: Hvis I vælger Test-muligheden, bliver bestillingerne ikke sendt "rigtigt" men forsynes med en note som er synlig i BOB

BOB-grænsefladen: I BOB kan I få vist de bibliotek.dk-bestillinger der er håndteret af Automatisk fjernlån af eget materiale. Der er tre nye valgmuligheder i dropdown-listen Automatisk fjernlån:

  • Eget materiale: afventer aflevering
  • Eget Materiale: materialet er for nyt
  • Eget materiale: kandidat til automatisering

De automatiserede bestillinger kan I se ved at vælge Vis: Afsluttede lokaliseret til eget bibliotek. I Detaljer kan I se om bestillingen er automatiseret, og I kan følge linket til den automatiserede bestilling og se hvilket bibliotek der fik æren af at levere

Kommentarer: 

Automatisk fjernlån af eget materiale

Skrevet af jesper christoffersen den 17/12 2013 19:22
På "papiret" kan et materiale være hjemme (stå på hylden) på det långivende bibliotek, men det sker af og til, at materialet ikke kan findes.Hvad sker der så med den "nobody" reservering som vel bliver oprettet? (Hvordan får vi ellers besked på at materialet er reserveret?)

Svar til Jesper Christoffersen

Skrevet af Anders-Henrik Petersen den 18/12 2013 11:48
Det samme vil I kunne komme ud for allerede i dag med det "almindelige" automatiske fjernlån: at der sendes en bestilling til et bibliotek der har "grøn lampe", men hvor materialet ikke findes på hylden alligevel i långivende bibliotek.
Der kan være forskelligt fra bibliotekssystem til bibliotekssystem hvad der præcis sker, men i de mest udbredte systemer sker følgende:
1. Långivende bibliotek svarer med grøn lampe: materialet er på hylden til udlån
2. Når bestilling i næste sekund modtages af långivende biblioteks system, sendes med det samme svaret: "Kan leveres - sendes". Det er altså et autogenereret z3950-svar som sendes fra lokalsystemet, før end nogen fra personalet har været ude på hylden for at plukke materialet.
3. Hvis materialet så alligevel IKKE er tilgængeligt, er det nok forskelligt hvad der sker. Jeg har set at mange biblioteker i det tilfælde sender et nyt, korrigerende z3950-svar fra BOB-grænsefladen (DanBib-til-os) eller fra det lokale system, med indhold "Kan ikke leveres. Pt. bortkommet", eller lignende.
4. Sendes det nye svar fra BOB eller fra lokalsystemet (med z3950), lægger det sig i jeres lokale system på den oprindelige bestilling, og I må så håndtere manuelt hvad der derefter skal ske.
5. Hvis biblioteket i stedet for et z3950-svar fra BOB eller fra eget system sender jer en mail, lægger svaret sig ikke automatisk i jeres system, og I må opdatere fjernlånssystemet manuelt.
6. Der oprettes altså normalt ikke en "nobody"-reservering.
Venlig hilsen
Anders-Henrik Petersen, DBC