Kvitteringssiden i bibliotek.dk - ny praksis for hentning af tekster

Når man bestiller et materiale i bibliotek.dk, får man på sidste side i bestillingen en kvitteringstekst, som er skrevet af jer på bibliotekerne.

Vi varslede i 2012, at vi ville ændre på praksis for, hvad og hvilken tekst der bliver vist på kvitteringssiden.

Vi er på vej med link til lånerstatussiden, det  kommer i bibliotek.dk i løbet af nogle uger.

Men vi har allerede tilpasset sådan, at der kun vises én type af kvitteringstekst hentet fra VIP-basen. Det betyder, at I skal kigge jeres kvitteringstekster i VIP-basen igennem, inden vi fjerner de pågældende felter helt.

Gå til VIP-basens afsnit B.4. Slutbrugere > Beskeder til brugeren. Fremover bruger vi kun det felt, som nu hedder Kvitteringstekster til brugeren > Andre bibliotekers materialer til al information. (Vi fjerner de resterende felter snarest, dvs. afsnit A: Bibliotekets egne materialer samt afsnit B, C, D og E)

Her skriver I den tekst, som er dækkende for alt, hvad brugeren behøver at vide om den bestilling, som netop er sendt - uanset det er jeres eget materiale eller materiale skaffet fra et andet bibliotek.

Når vi tilføjer et link til lånerstatus, så vil vi tilføje en informationstekst om, at ikke alle bestillinger straks ses i lånerstatus.

Dette skal I gøre:

  • Åbn VIP afsnit B.4. Slutbrugere > Beskeder til brugeren
  • Skriv en generel kvitteringstekst i afsnit A: Kvitteringstekster til brugeren ved bestilling > Andre bibliotekers materialer
  • Gem
  • Kopiér evt. til filialer og Gem
  • Gennemfør en bestilling i bibliotek.dk og se, at teksten er som ønsket.

 vip kvitteringssiden3

Kommentarer: 

VIP-basen rettet

Skrevet af Nanna Agergaard den 13/02 2014 14:47
VIP-basen er nu rettet til, så man kun ser de felter, der kan udfyldes. Derudover er tekstfeltet udvidet, så det kan rumme op til 500 tegn.