VIP åbningstider

Så er der åbnet for indtastning af åbningstider i VIP i afsnit A.6 Åbningstider. Det er muligt at indtaste åbningstider for bibliotek med betjening og med selvbetjening og evt. Borgerservice og Lokalhistorisk arkiv.

Næste skridt er at udvikle webservicen OpenAgency således at åbningstiderne kan bruges til:

  • En slutbruger kan i bibliotek.dk se biblioteks- og borgerservice åbningstider her & nu, i næste uge, eller i fx sommerferien
  • En slutbruger kan via en app søge efter nærmeste bibliotek og se om det har åbent
  • Et bibliotek kan via OpenAgency webservice vælge at bruge oplysningerne i sin egen grænseflade
  • Et bibliotek kan tjekke andre bibliotekers åbningstider

På længere sigt kan VIP A.6 udvides med andre biblioteksfunktioner (fx bogbusser, telefonbetjening, afdelinger uden biblioteksnummer). Og en OpenAgency update-service er også under overvejelse, dvs. mulighed for at OpenAgency kan importere åbningstider fra bibliotekssystemer.

Der er vejledning til indtastning under i'erne i VIP:

vip åbningstider

Kontakt Kundeservice hvis du får brug for hjælp.

Kommentarer: