BKM på digitale materialer

Vi har modtaget henvendelser fra biblioteker, der i søgninger oplever at blive præsenteret for digitale ressourcer, som ikke er tilgængelige for det pågældende bibliotek.

Hvis I i jeres materialevalg/søgninger er interesseret i kun at få fat i det, som I har adgang til, kan afgrænsning ske vha. af søge- og produktkoder. Vi beskriver:

  • Hvordan du søger netressourcer som er gratis,
  • hvordan du undgår de betalingsbelagte netresourcer i en given søgning

DBC koder posterne for tilgængelighed (i 008 *n i DM2-formatet – systematisk påført DBC-poster fra juni 2002).  BKM (Bibliotekskatalogiseret materiale) på digitale materialer udtrykker biblioteksrelevans, men ikke nødvendigvis tilgængelighed.

a Ubegrænset adgang
b Begrænset adgang
c Ingen adgang

Koden ’a’ anvendes hvis der er gratis adgang til publikationen (også i de tilfælde hvor adgangen først kan finde sted efter brugerregistrering eller afgivelse af enkelte brugeroplysninger).

Koden 'b' anvendes hvis publikationen er prisbelagt eller adgang f.eks. kræver medlemskab af en forening eller lignende.

Søges med søgekoden br=

ou Ubegrænset adgang

od Begrænset adgang

oi Ingen adgang

Ex: em=energiforsyning og br=ou
(søger alle netdokumenter om energiforsyning med ubegrænset adgang)

em=usability ikke br=oi

søger alle netpublikationer om usability som har begrænset eller ubegrænset adgang.

Oplysninger om tilgængelighed kommer fra de forskellige digitale tjenester, fx Netlydbog (NLY), ebib.dk (EBI) og eReolen (ERE). Disse koder kan naturligvis også anvendes som til- og fravalg i søgninger.

ex: kk=nly

kk=ebi

kk=ere

Eksempler:

gratis netpublikation med bkm:

bkm1  

og en betalingsbelagt netpublikation med BKM:

 bkm2

 
Kommentarer: