Links til Infomedia på Berlingske Tidende fra 1990

Nu er der links til Infomedia på 90% af artikelposter fra Berlingske tidende på ældre artikler fra 1990-2004 (fra medio 2004 har der i lang tid været links). Linksene kan ses i bibliotek.dk og DanBib.

Baggrunden er et pilotprojekt finansieret af midler fra Retrokonverteringspuljen, der skulle afprøve om det var muligt at matche bibliografiske poster på avisartikler med de tilsvarende Infomedia-poster med henblik på at overføre Infomedia-posternes ID-numre til de bibliografiske poster i Danbib.

Første opgave har været Berlingske tidende fra 1990 frem til 2004, hvor DBC begyndte manuelt at tildele Infomedia-numre. I alt er 32.381 artikler fra Berlingske tidende blevet suppleret med ID-numre og hermed fuldtekstadgang (det lykkes at matche ca. 90% af artiklerne). Anmeldelser er ikke med i projektet.

Projektet fortsætter med de øvrige aviser ( Aktuelt, Information, Jyllandsposten, Kristeligt dagblad, Politiken og Weekendavisen), og det forventes at være afsluttet i første halvår 2014.

Links til Infomedia på Berlingske Tidende fra 1990

Kommentarer: