Flere publiceringer af registreringer af oplag i Dansk bogfortegnelse

Fremover vil vi publicere registreringen af alle modtagne oplag af bøger med såvel aktuel DBF- som BKM-kode.

Tidligere har vi haft som hovedprincip, at oplag af samme bog kun fik registreringen publiceret en gang årligt.

Årsagen hertil har dels været at vi arbejdede i en årskadence med en trykt årsfortegnelse og dels pladshensyn i forhold til en trykt ugefortegnelse.

Dette er i dag uaktuelt, hvorfor vi fremover vil registrere alle modtagne oplag på samme måde - nemlig med ny DBF- og ny BKM-kode.

Fordelen ved det er at alle oplag håndteringsmæssigt kan behandles ens og følge det normale bogflow.

Der vil således kunne indgå flere oplag i de ugentlige dataleverancer og udtræk til materialevalg, men vi har fra flere biblioteker fået tilbagemelding på, at dette ikke skaber problemer.

Ændringen vil træde i kraft fra 2. kvartal 2014.

Se evt. danbib.dk for tips til søgning på udgaver og oplag.

Kontakt evt. Per Nonboe, DBC, hvis du har spørgsmål til praksis.

Kommentarer: