Materialevalg - bøger

Vi har et par spørgsmål, som vi er meget interesseret i at høre jeres mening om.

Bøger til delvis udfyldning

Vi har fået en henvendelse fra en forfatter, som undrer sig over, at hans bog ikke er blevet bibliotekskatalogiseret.

Det bunder i, at vi har den praksis, at bøger, hvor sider til udfyldning udgør en væsentlig del af bogen (ca. 20 % og derover), ikke optages i BKM.

Skal denne regel fastholdes, eller kan sådanne bøger godt anvendes i bibliotekerne, hvis det faglige indhold i øvrigt har en selvstændig, informativ værdi?

Materialevalgsnote ved udgaveændringer

På bogområdet medtages forskellige materialevalgsnoter af relevans for materialevalget i

felt 991 *o.

En af dem er noten vedrørende udgaveændringer, som citeres fra bøgerne, fx:

 materialevalg-bøger

Er I opmærksomme på disse noter i forbindelse med materialevalget, og er de til hjælp ved vurderingen af, om et givet materiale skal anskaffes?

Vi vil gerne høre jeres mening - kommentér gerne her på bloggen inden d. 13. juni.

Med venlig hilsen

BKM-redaktionen

Kommentarer: 

Materialevalgsnote

Skrevet af Lis Vestergård den 27/05 2014 13:36
Jeg har ikke været opmærksom på noten. Vil helt sikkert bruge den fremover.

Lis Vestergård
Gribskov kommunes biblioteker

Ændringsnote

Skrevet af Christine Nederlund den 27/05 2014 15:15
Jeg bruger noten meget, når jeg sammen med en kollega køber faglitteratur. Det er jo umuligt at gætte sig til, om en ændring på få sider også betyder en stor ændring af indholdet.

Så jeg vil savne den oplysning, hvis den fjernes.

Venlig hilsen
Christine Nederlund, Kultur Østerbro

Materialevalgsnoter

Skrevet af Grethe Kvist den 27/05 2014 16:10
Vores materialevalgssystem er desværre ikke gearet til at medtage disse noter. Ellers ville jeg meget gerne bruge dem, for de er da absolut anvendelige. Regner med at vi kommer til at bruge dem, når vi får nyt bibliotekssystem.
Grethe Kvist, Viborg bibliotekerne

Bøger til delvis udfyldning

Skrevet af Christine Nederlund den 27/05 2014 16:46
Jeg synes de er irriterende og ikke hører hjemme på biblioteket, da alt for mange lånere skriver i dem og så er bogen ubrugelig.

Venlig hilsen
Christine Nederlund
Kultur Østerbro

Ændringsnote

Skrevet af Torbjørn Porsmose Rokamp den 28/05 2014 08:48
I må endelig ikke fjerne den note. Den er vigtig!

på forhånd tak

Torbjørn/Gentofte Bib.

Bøger til delvis udfyldning

Skrevet af Kirsten Sandberg Andersen den 28/05 2014 14:31
Enig med Christine.
Bøger, der er beregnet til at brugere selv skal skrive i dem, er ikke særlig velegnede som biblioteksmaterialer. Vi bliver jo ikke særlig begejstrede, når bøgerne faktisk bruges, som de er tænkt. Så fortsæt gerne nuværende praksis.

Materialevalgsnote ved udgaveændring

Skrevet af J. Wilhjelm den 28/05 2014 14:43
Et afgørende hjælperedskab til fortravlede bibliotekarer, der via metarialevalg forsøger at fastholde en faglighed overfor brugerne. I må endelig ikke spare disse væk.

Materialevalgsnote

Skrevet af Dorte Rasmussen den 28/05 2014 19:03
Det er en yderst nyttig note, som jeg altid bruger. Jeg savner den dog i nogle tilfælde: Munksgaard er slemme til at kalde deres bøger ved et nyt udgavenummer, selv om de bare har udgivet samme bog i en anden indbinding eller med tilhørende web-sider. At sideantallet er identisk er jo ikke en garanti for, at udgaven er uændret

Felt 991

Skrevet af Helle Regitze Boesen den 30/05 2014 13:38
Absolut brugbar og faktisk til stor nytte, når man ikke lige kan gennemskue ny udgave eller nyt oplag. Så TAK!
HRB Haderslev

Materialevalgsnote

Skrevet af Karin Worm den 02/06 2014 09:10
Den må I endelig bevare. Jeg bruger den meget.

Bøger til delvis udfyldning

Skrevet af Gitte Andersen den 02/06 2014 11:52
Det er irriterende, når låneren beder os om at skaffe dem, at vi ikke kan verificere dem i danbib, men det er lige så irriterende at skulle svare på, hvorfor vi ikke har anskaffet dem, hvis de er søgbare i bibliotek.dk.
Så fortsæt praksis med at lade være med at registrere dem.

materialevalgsnoten

Skrevet af Gitte Andersen den 02/06 2014 11:54
Noterne er meget anvendelige i forhold til både indkøb og formidling, så dem vil vi gerne beholde.

Materialevalgsnoter

Skrevet af Lisbeth Møller Nielsen den 12/06 2014 07:52
Noterne er en udemærket oplysning.
Indkøberne bruger dem dog ikke.
Venlig hilsen
Lisbeth Møller Nielsen / Vordingborg Bibliotekerne.

Materialevalgsnoter

Skrevet af Jeanette Jensen den 12/06 2014 14:19
Noten er god når tvivlen melder sig. Bruges jævnligt. Bør ikke spares væk, godt redskab.

Hilsner fra
Jeanette Jensen
Fredensborg Bibliotekerne

Materialevalgsnote

Skrevet af Vivi Steen den 13/06 2014 14:28
Vi bruger den rigtig meget i materialevalget og vil være meget kede af hvis den forsvinder. Det letter arbejdet meget.

Lykkelig

Skrevet af Christine Ellebæk Sørensen den 25/06 2014 16:01
Vidste ligesom Lis fra Gribskov heller ikke, at noterne fandtes, men er lykkelig for oplysningen! så er spørgsmålet bare, hvordan jeg finder dem frem i materialevalgssystemet...

Svar fra DBC

Skrevet af Nanna Agergaard den 02/07 2014 15:01
Tak for tilbagemeldingerne på vores materialevalgsspørgsmål.

Bøger til delvis udfyldning:
Vi vil opretholde vores praksis med, at hvis der er mere end 20 % til udfyldning i en bog, så optages den ikke i BKM.

Materialevalgsnote ved udgaveændringer:
Vi vil ligeledes fortsætte med at angive udgaveændringer i en materialevalgsnote, såfremt det fremgår af bøgerne.

Venlig hilsen Per Nonboe, DBC