E-materialer og bestilling i bibliotek.dk

På vej mod den ideelle løsning (en indlogget bruger har automagisk alle sine biblioteksrettigheder og kan se materialerne straks) skal vi finde passende måder at hjælpe brugerne til deres muligheder.

Hoved linjen i bibliotek.dk er:

 • gratis e-materialer: ingen bestilknap - link i posten og i infotekst hvis man bestiller på værkniveau
 • e-bøger med begrænset adgang: ingen bestilknap. Infotekst hvis man bestiller på værkniveau:

Du kan kun få adgang til e-bogen via de biblioteker som har licens. Spørg dit bibliotek hvor du evt. kan få adgang. Eller søg og lån den som papirbog.

Denne løsning blev valgt efter en længere drøftelse i 2012.

 • e-tidsskrifter med begrænset adgang: som hovedregel ingen bestilknap og link i posten og infotekst om at der er adgang efter betaling/brugerregistrering.

  Omfang: der er omkring 35.000 poster af typen e-tidsskrifter med begrænset adgang (søg på aviser og tidsskrifter og afgræns med facetterne e-tidsskrift og begrænset adgang).

  Nogle biblioteker giver et antal kopier af (nogle af) disse tidsskrifter, og ønsker derfor at der er bestilknap i posterne. Men i så fald vil det blive i alle posterne
  - vil det give brugerne og bibliotekerne færre eller flere problemer?
  Hvad mener I?
  Kommentér gerne straks.

  Endnu værre er det med tidsskrifter der både findes onlineudgave og i fysisk form - se særskilt blogpost om Ugeskrift for læger.

  Løsningen på længere sigt drejer sig om implementering af projekterne CULR og SAOU.

 

Kommentarer: 

E-tss

Skrevet af Jørn Lybech den 24/06 2014 08:23
Det vil virke misvisende at sætte en bestilknap på alle e-tss hvis det så viser sig at ejerbiblioteket ikke er i stand til at honorere ønsket fra brugerne. Kunne man have en note hvor der står at man kan henvende sig til sit eget bibliotek og spørge om tilgængeligheden hvad angår disse poster. Så kan der rettes henvendelsen fra bibliotek til bibliotek. Eller er det for omstændeligt.

e-tss

Skrevet af Kirsten Larsen den 24/06 2014 08:40
Man kan sagtens lave en løsning a la e-bøgerne med en note.
Kirsten Larsen, DBC

e-tidsskrifter

Skrevet af Anne-Meta Lind Brunsborg den 24/06 2014 08:59
Jeg er også tilhænger af noten.

E-artikler

Skrevet af Sanne Christensen den 24/06 2014 13:42
Helst ingen bestil-knap hvis meget af det ikke kan bestilles alligevel, der bliver for mange negative svar og det bliver opfattet som om vi har lovet en service vi ikke kan give alligevel. Så vi vi hellere bruge lidt tid på at tale med de lånere der henvender sig for at spørge på baggrund af en note.

E-materialer og bestilling i bibliotek.dk

Skrevet af Gitte Andersen den 26/06 2014 16:32
Det er min erfaring, at brugerne bliver forvirrede, når de ikke kan finde en bestilknap, og erfaringen her hos os(folkebibliotek), at rigtig mange artikler kan skaffes ved at vi dirigerer bestillingen til Statsbiblioteket.
Ideen om en generel note kan jeg godt gå ind for, gerne kombineret med en mailadresse / tlf. nr., man kan henvende sig til.
Gitte Andersen
Odense Centralbibliotek


E-tss

Skrevet af Birgitte Ebbesen den 30/06 2014 19:36
Jeg tilslutter mig Gitte Andersen. Vi har også gode erfaringer med Artikler fra SB. Noten vil også være en hjælp for brugerne.

E-materialer - bestil knap

Skrevet af Gunhild Søndergaard den 01/07 2014 10:42
Vi er ikke interesserede i en generel bestil knap for e-materialer, men gerne note.

betalingsbelagte e-materialer

Skrevet af Kirsten Larsen den 07/07 2014 14:35
Tak for jeres kommentarer - I er jo heldigvis ret enige.
Vi fastholder ingen bestilknap, men får lavet en forklarende tekst.

Kirsten Larsen
DBC