Ugeskrift for læger - et problem

Ugeskrift for læger gik fra nytår gik over til at betragte online udgaven af ugeskriftet som den primære publikation, og som konsekvens heraf er det online-udgaven DBC indekserer. Onlineudgaven udkommer en gang om ugen, mens den trykte udgave kun kommer hver 14. dag. Den trykte udgave indeholder et udvalg af artikler fra tidligere numre af online udgaven. 
Ugeskrift for læger tilbydes i abonnement i en betalingsbelagt onlineudgave eller som  betalingsbelagt online + trykt udgave. Der kan ikke længere tegnes særskilt abonnement på den trykte udgave.
Som konsekvens af den generelle regel i bibliotek.dk er der derfor ikke bestilknap ud for artiklerne i Ugeskrift for læger online fra 2014.

En række biblioteker abonnerer på Ugeskrift for Læger i trykt form (og har dermed også onlineudgaven), og vil gerne give brugerne adgang til at bestille artikler.
For at gøre billedet endnu mere komplekst: Infomedia indekserer kun den trykte version - der er derfor ikke Infomedialink på artiklerne fra 2014. Men Statsbibliotekets kopi-service kan levere printet kopi mod betaling.

Ugeskrift for læger - et problem

Skal vi lave en særregel med Ugeskrift for læger online og sætte bestilknap på?

Kommentér gerne straks.

I nogle tilfælde vil man så skulle kopiere fra onlineudgaven hvis artiklen ikke findes (endnu) i den trykte udgave.

Der kan sikkert komme flere lignende tilfælde.

Se også generelt indlæg om e-tidsskrifter.

Kommentarer: 

Ugeskrift for læger

Skrevet af Anne-Meta Lind Brunsborg den 24/06 2014 09:10
Hos os vil det være meget dårligt, hvis man ikke kan bestille prints fra U.f.L. Derfor meget gerne bestil-knap.

Bestiltknap ja tak

Skrevet af Connie Kjærgaard den 24/06 2014 09:27
Hos os vil det være bedst, at der er mulighed for at bestille artiklerne direkte fra Bibliotek.dk.

Vi er et uddannelsesbibliotek og bruger mange artikler fra ugeskrift for læger.

Ugeskrift for læger

Skrevet af Mai-Britt Dreier Jensen den 24/06 2014 09:35
Jeg går også ind for bestilknap

Ugeskrift for læger

Skrevet af Gitte Andersen den 24/06 2014 14:06
Vi foretrækker en særregel og bestilknap på artiklerne.
Gitte Andersen
Odense Centralbibliotek

Bestilknap

Skrevet af Birgitte Haag Jespersen den 25/06 2014 08:29
Ja tak - vi vil meget gerne have en bestilknap i dette tilfælde! Vi har en del bestillinger på artikler fra ugeskriftet.

Ugeskrift for læger

Skrevet af Birgitte Ebbesen den 30/06 2014 19:39
En bestilknap er et must for os - så ja tak.

Ugeskrift for Læger

Skrevet af Gunhild Søndergaard den 01/07 2014 10:36
Vi vil gerne have bestil knap til Ugeskrift for Læger

Ugeskrift for læger online

Skrevet af Kirsten Larsen den 07/07 2014 14:37
Vi laver en særregel så der kommer bestilknap på.
Kirsten Larsen, DBC