Test af ny rankering i bibliotek.dk

Vi har igennem lang tid arbejdet med at finde en bedre rankering af søgeresultatet end de nuværende muligheder for sortering - hvor nyeste er default.

Et par korte definitioner:
Sortering: en ordning af poster hvor den samme mængde poster altid vil komme i samme rækkefølge uanset hvordan brugeren er kommet frem til dem.

Rankering: ordning af poster hvor rækkefølgen afhænger af brugerens søgeudtryk.

Overfor slutbrugere vil vi nok bruge betegnelsen sortering uanset underliggende metode!

Nu er der lavet to forskellige rankeringsmetoder:

  • en der er egnet til emnesøgninger
  • en der er egnet til titelsøgninger

Hvis vi vurderer, de som hovedregel fungerer bedre end den nuværende "nyeste først", vil vi bruge dem uden at brugerne skal vælge en af dem.

Vi laver en ekstra funktion hvor vi ud fra brugerens søgeord gætter på om der er tale om en emnesøgning eller titelsøgning (ved at se på hvor søgeordene hyppigst optræder). Og så bruger vi den rankeringsmetode som vil være den "bedste". Denne funktion er ikke i drift endnu.
Brugeren kan bagefter vælge en af sorteringsmetoderne (efter dato, alfabetisk..) hvis de hellere vil det.

I kan nu manuelt teste de to nye metoder på bibliotek.dk:

1. Lav en titelsøgning i fritekstfeltet - se på hvad der vises først og hvor langt nede det I leder efter er. Ex: Som i himlen

2. Vælg i sorteringsmenuen i stedet: Titelsortering test. Vurdér om det var bedre.

rankeringsmenu

Helt tilsvarende test af emnesøgningsrankering:

1. Lav en emnesøgning i fritekstfeltet - se på hvad der vises først og hvor langt nede der kommer toprelevante hits. Ex: coaching

2. Vælg i sorteringsmenuen i stedet: Emnesortering test. Vurdér om det var bedre.

Fortæl os hvad du synes om de nye sorteringer! Meget gerne her på bloggen så alle kan høre om dine erfaringer.

Kommentarer: 

rankering

Skrevet af Grethe Kvist den 17/09 2014 11:07
Jeg kan se en klar fordel i rankering på titel. Søgninger på fx Mig før dig og De små synger giver et meget bedre resultat.
Derimod har jeg ikke fundet nogen fordel ved emnesøgning.

Rankering

Skrevet af Bente Christiansen den 17/09 2014 12:34
Jeg er enig med Grethe Kvist i at rankering i forbindelse med titelsøgning ser brugbar ud.
I forbindelse med emnesøgning synes jeg ikke den fungerer

rankering

Skrevet af Kirsten Larsen den 18/09 2014 09:17
Skriv gerne jeres søgeeksempler - altså dér hvor I ikke synes det fungerede. De kan bruges til at forbedre rankeringen. Skriv også gerne hvilke poster I optimalt gerne vil finde øverst.