Nye felter i VIP-basen

Vi har sat en ny version af VIP-grænsefladen i drift. Den indeholder nogle nye valgmuligheder.

1. CVR-numre, P-numre, EAN-numre

DBC modtager fra Kulturstyrelsen bibliotekernes CVR- og P-numre. Disse vises nu i VIP-grænsefladen i afsnit A.1 (Vejviser), under D. Yderligere kontaktoplysninger. I kan ikke redigere disse numre; hvis der er fejl i dem, skal I kontakte Kulturstyrelsen.

Derimod indberetter bibliotekerne ikke EAN-numre til Kulturstyrelsen, så dem kan vi ikke umiddelbart vise. Da der i bibliotekerne er interesse for nem adgang til EAN-numrene, har vi gjort det muligt at indtaste jeres EAN-nummer samme sted som I ser CVR- og P-numrene. Så det vil vi opfordre jer til at gøre nu.

Vi vil senere publicere EAN-, CVR- og P-numre i Netpunkts biblioteksvejviser og i den webservice der opdaterer lokalsystemerne med biblioteksdata (OpenAgency.getRegistryInfo).

2. Nye ILL-standarder til de kommende FBS-biblioteker

DBC er i fuld gang med at udvikle bestilsystemet til at håndtere kravene fra det nye FBS-bibliotekssystem.

FBS-bibliotekssystemet implementerer bl.a. 2 helt nye internationale standarder som vedrører håndteringen af ILL:

  • ISO18626 : Interlibrary Loan Transactions (i stedet for z3950-ILL)
  • ISO20775: Holdings Information (i stedet for z3950 holdings)
Disse nye valgmuligheder fremgår af VIP-grænsefladens D. Lånesamarbejde, 1. Bestillinger og lån :
  • Afsnit A. Bestillinger fra andre biblioteker: Parameter til modtagelse af bestilling via https (ISO18626)
  • Afsnit B. Nyt afsnit til parametre vedr. holdings fra lokalsystemet i ISO20775-format
  • Afsnit D. Kvittering. Parameter til modtagelse af kvittering via https (OpenReceipt)
  • Afsnit E. Svar på bestilling. Parameter vedr. modtagelse af svar på bestilling via https (ISO18626)

Disse indstillinger kan I ikke anvende nu, men i løbet af efteråret skal DBC  lave de første tests sammen med leverandøren af FBS-systemet. Derfor er de synlige allerede nu. FBS-testbibliotekerne vil få direkte besked fra leverandøren når de skal ændre indstillinger i VIP-basen.

Kommentarer: