linkme til bibliotek.dk

Nu kan du på websider lægge links til søgning i bibliotek.dk med en syntaks der svarer til den nye bibliotek.dk.

På danbib.dk kan du læse hvordan med eksempler på forskellige typer søgninger:

Linkme-syntaks for bibliotek.dk

Syntaks for kommandosøgning

Links der er lavet med den hidtil gældende syntaks oversætter vi til den nye.

Hvis du kommer ud for gamle links, som ikke viderestilles korrekt til ny bibliotek.dk, må du gerne fortælle os det på kundeservice.dbc.dk

Det kan være vi kan lave en tilretning - det kan også være vi foreslår at du selv ændrer linket til ny syntaks.

Kommentarer: