Bibliotekernes CVR- og EAN-numre nu i netpunkt-vejviser

I profblog-indlæg 1. oktober 2014 fortalte vi om muligheden for at inddatere EAN-numre i bibliotekets VIP-base, ved  siden af de CVR-numre (og P-numre) som DBC modtager fra Kulturstyrelsen.

Vi har nu udvidet indholdet i biblioteksvejviseren i netpunkt til at vise bibliotekets CVR-nummer, EAN-nummer og P-numre.

EAN-numre vises dog kun hvis biblioteket selv har inddateret det direkte i VIP, hvilket mange allerede har benyttet sig af. Inddatering af EAN-nummer i VIP gøres via grænsefladens afsnit A.1  (Vejviser).

Kommentarer: 

Og et land ...

Skrevet af Niels Baggesen den 04/11 2014 10:14
Jeg ved godt at jeg er for sent på den nu, men det ville være rart hvis der ved næste opdatering blev tilføjet et separat felt for land for de udenlandske biblioteker.