Udenlandsk litteratur - CB selektion og søgbarhed

Vi har fået flere forespørgsler på muligheden for at kunne søge sig frem til  indholdet af dataleverancen Udenlandsk litteratur - CB selektion med en enkelt kode.

Det kan man desværre ikke.

Dataleverancen skal betragtes som et biprodukt af den aftale om katalogisering af udenlandsk litteratur centralbibliotekerne har med DBC. Dataleverancen dannes ud fra en opsamling af relevante faustnumre og ikke en afmærkning i posterne.

Det har ikke fra starten været hensigten at etablere en materialevalgsservice på udenlandsk litteratur men blot  sørge for at vi kunne varetage en ren katalogiseringsopgave.

Centralbibliotekerne spurgte os efterfølgende, om det var muligt at distribuere de primært foreløbige poster til andre og det er det ønske,  vi har imødekommet med dataleverancen.

Hvorfor afmærker vi så ikke bare posterne?  

Centralbibliotekerne ejer posterne og posterne skal indgå som almindelig folkebibliotekspost i det samarbejde om rettelser, der er bibliotekerne imellem.

Kun poster ejet af DBC kan have en katalogkode.

Når DBC ikke ejer posterne vi katalogiserer for centralbibliotekerne er det fordi:

  • Andre biblioteker kan modtage og færdigkatalogisere posten, før CB’ernes eksemplar er nået frem  til DBC:   Posten vil være spærret for dem med en DBC-ejerkode (det vil reelt sige, vi ville forringe vilkårene for andre kunder)
  • CB’erne køber også udenlandsk materiale, der allerede er indgået og katalogiseret af andre folkebiblioteker og som derfor aldrig runder DBC
  • Hvis et bibliotek fx ønsker at berige en skønlitterær CB-post med emneord,  ville der være spærret herfor med en DBC-ejerkode. Husk i denne sammenhæng,  at posterne i denne ordning  katalogiseres på et  lavere niveau end normal DBC-praksis.  Som det er nu kan andre biblioteker vælge at opgradere posten og overtage posten.

Som sagt er en stor del af posterne i den nye leverance ufærdige foreløbige poster. Disse kan som nævnt i annonceringen vælges opdateret via et abonnement på Decentrale poster – alternativt kan biblioteket selv ved modtagelsen af materialet hente den færdige post fra  Danbib.

Kommentarer: 

Manglende katalogkode på udenlandske bøger

Skrevet af Grethe Kvist den 25/02 2015 12:27
Det er virkelig meget uheldigt i forhold til en praktisk arbejdsgang til materialevalg. Jeg ved ikke om Viborg er ekstra hårdt ramt, fordi vi har Aleph ca. ½ år endnu, men når der er flere som har spurgt til det, er nok ikke kun vores problem?
Når det ikke er muligt at lave en samlet søgning på en mængde poster v.hj.a. en katalogkode, betyder det jo, at man er nødt til at søge hver eneste titel frem enkeltvis på faustnr. og overføre titlerne en ad gangen til materialevalgsmodulet. Meget omstændeligt. For Frankfurt-bøgerne betyder det fx, at materialevælgerne først skal kigge Bib.meds. tilbudslister igennem, notere faustnr. på de titler, de vil købe, give besked til mig, som skal overføre titlerne til materialevalgsmodulet, hvorefter vi så skal bestille og danne ordre. Det ville have været SÅ meget nemmere at danne én stor materialevalgsliste én gang, som alle kunne kigge på.
Er det lige så besværligt for jer andre?

Manglende katalogkode på udenlandske bøger

Skrevet af Niels Mulvad Kaagaard den 26/02 2015 14:14
Hej Grethe

Det er ligeså besværligt for DDELibra bibliotekerne.
Vi kigger på alternative løsninger og skal nok skrive her, hvis vi finder en. Det skal helst være noget der også fungerer i FBS.


Vh
Niels Kaagaard / Horsens kommunes biblioteker