Årbøger - skal vi skifte fra håndtering som periodicum til monografi i flere bind?

Dette er en helt og aldeles indledende forespørgsel, der blot har til formål at afdække, om det overhovedet er værd at analysere og arbejde videre med sagen.

Hvorvidt en evt. ændring vil kunne realiseres, ved vi ikke på nuværende tidspunkt, da denne bl.a. vil involvere og kræve accept af flere andre parter.

Når vi alligevel vælger at tage sagen op nu,  er det fordi der pt. planlægges/sker væsentlige systemomlægninger og skift såvel centralt som lokalt.

Noget sådan bør altid give anledning til en vis grad af servicetjek: Gør vi stadig tingene mest hensigtsmæssigt eller er der nye muligheder?

Så efter en indledning fuld af forbehold vil vi gerne have jeres synspunkter på følgende:

Pt. registreres danske årbøger både i en periodicasinglepost og som hoved- og bindposter, hvor de enkelte årgange offentliggøres i Dansk bogfortegnelse. Altså reelt to poster på samme materiale.

Bibliotekerne bruger pt. periodicasingleposten på årbogen i lokalkatalogen og ved beholdningsregistrering.

Vil det være bedst for jer

  1. at fortsætte med at håndtere årbøger helt på linje med andre periodica? Altså med samlet beholdningsregistreringsdata på singlepost af hvilke årgange biblioteket råder over?

    eller
  2. at der finder en omlægning sted, således at den enkelte årgang af en årbog postmæssigt bliver håndteret som et bind i flerbindsværk, men selvfølgelig fortsat katalogiseres efter periodicaregler?

Sidstnævnte vil betyde:

  • at lokalsystemet skal håndtere årgangsposter som monografiske bindposter
  • at folkebibliotekerne skal beholdningsregistrere direkte på den enkelte årgang som om denne var en monografi og der kan bestilles direkte på den enkelte årgang.
  • at årbøgerne visnings- og søgemæssigt vil fremtræde som bind i et flerbindsværk
  • at bibliografiske data på de enkelte årgange (fx ISBN og en evt. særlig årgangstitel) vil kunne søges i lokalkatalogen
  • på den mere negative side bør nævnes at enkelte årbøger, hvis alle årgange haves,  vil resultere i meget store flerbindsværker

 Vi vil gerne have jeres eventuelle respons på emnet inden 15. maj.

I givet fald det besluttes at gå efter den nye model vil en implementering formentlig først finde sted i 2016, hvor DBC’s interne system omlægges til brøndmiljøet.

Med venlige hilsner

Hanne Hørl Hansen

Kommentarer: 

Singleposter/årgangsposter

Skrevet af Grethe Kvist den 10/04 2015 09:37
Jeg har lige spurgt den hk'er som håndterer årbøger og andre værker i subskription. Hun mener helt klart, at det ville være en mere besværlig arbejdsgang at skulle registrere årbøger på bindposter i st.f. som nu at lægge dem ind på singleposten (også kaldet PIF-posten).
Derudover er der også problemet med de meget store flerbindsværker, som vil gøre det mindre overskueligt for både brugere og personale.
I forbindelse med kommunesammenlægningen havde vi en del eksempler på beholdningsregistrering på årgangsposter, som var foretaget af nogle af de små biblioteker, der var fusioneret med Viborg. Det var altså noget rod.
Så vi foretrækker helt klart fortsat at beholdningsregistrere på singleposten.
Grethe Kvist, Viborg bibliotekerne

Årbøger

Skrevet af Sanne Christensen den 13/04 2015 12:07
Vi foretrækker klart at årbøger fortsat bliver registreret med alle årgange på én singlepost. Det andet er komplet uoverskueligt for vores brugere (og også for os selv).

Årbøger

Skrevet af Kaja D. Glaeser den 13/04 2015 13:58
Jeg kan kun tilsluttet mig de andre kommentarer. I Norddjurs vil helst beholde PIF posterne, da det andet ikke er overskueligt, hverken for lånere eller personale.
Vi har prøvet begge dele men er gået tilbage til PIF posterne.
Kaja Glaeser/Grenaa Bibliotek

Årbøger

Skrevet af Bente Christiansen den 17/04 2015 09:58
Vi foretrækker helt klart den kendte model.
Den er overskuelig for alle og nem for vores assistenter at lægge ny beholdning på.
En anden model vil være mere arbejdskrævende.

Periodikasingleposter

Skrevet af Lene Gylling Johannesen den 21/04 2015 12:53
Vi beholdningsregistrerer alle abonnementer på periodikasingleposter og ønsker også i fremtiden at kunne registere årbøger således.
Jeg er enig med de øvrige kommentarer i, at hvis årbøger skal registreres på bindposter bliver den lokale base uoverskuelig for brugerne og accessionering meget mere tidskrævende for personalet.
Lene Johannesen, Guldborgsund-bibliotekerne

Årbøger

Skrevet af Tina Woge Nielsen den 22/04 2015 11:22
Jeg er helt enig med de øvrige indlæg i denne debat, - vi vil helst beholde den kendte model.
Lige som flere andre biblioteker oplevede vi ved kommunesammenlægningen hvad det betyder at få "løse" årgange af årbøger ind i systemet....

Tina Woge Nielsen, Esbjerg Kommunes Biblioteker

Praksis omkring registrering af årbøger.

Skrevet af Lisbeth Møller Nielsen den 23/04 2015 12:23
Vi ønsker fortsat at beholdningsregistrerer alle årbøger på periodikasingelposter.
1.Det vil være alt for tidskrævende for personalet at registrere som bindposter og vi kommer til at vente på poster, hvor vi nu kan indgå, f.eks. AFA kataloger med det samme.
2. Udenlandske årbøger skal vi selv katalogisere hver gang de udkommer.
3. Hurtigere overblik når alle årgange ligger på samme post.
4. Sidst men ikke mindst, søgning og reservering vil sandsynligvis blive uoverskuelig.
Venlig hilsen
Vordingborg Bibliotekerne.

Årbøger

Skrevet af Anne-Lise Ipsen den 23/04 2015 14:04
Jeg har talt med 3 af vore bibliotekarer på fagområdet, og de er alle enige om at fortsætte som hidtil, altså bruge Pif-posten. Vore argumenter er de samme som fra de øvrige kommentarer.
Anne-Lise Ipsen
Bibl.ass.
Køge Bibliotek

Årbøger - ny praksis?

Skrevet af Mai-Britt Dreier Jensen den 27/04 2015 10:55
Her fra Fredericia Bibliotek siger vi klart nej tak til ny praksis. Det vil ikke være til at håndtere for hverken os eller brugerne

Årbøger

Skrevet af Silvia Detert den 28/04 2015 10:04
Vi tilslutter os kommentarerne fra de andre biblioteker: Vi vil gerne bibeholde at bruge PIF-poster i stedet for bindposter på årbøger.
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
Silvia Detert

Håndtering af årbøger

Skrevet af Henrik Secher Nielsen den 29/04 2015 11:33
Vi ser fordele og ulemper ved begge dele, men konkluderer også at den nuværende ordning er bedst, da vi ikke ønsker at vente på posten og desuden frygter at det kan blive uoverskueligt. En omregistrering af bagkataloget står heller ikke højt på ønskelisten lige nu.
Med venlig hilsen
Henrik Secher Nielsen
Randers Bibliotek

Årbøger

Skrevet af Michael Trøstrup den 05/05 2015 15:44
Vi ønsker at bevare den nuværende praksis med single-poster, og tilslutter os dermed de øvrige kommentarer.

Helsingør Kommunes Biblioteker
Michael Trøstrup

Årbøger

Skrevet af Susanne Bisgaard den 15/05 2015 08:18

Selvom vi godt kan se fordelene ved den skitserede model ønsker vi at fortsætte med vores hidtidige praksis dvs. som periodicaposter

Susanne Bisgaard
Statsbiblioteket

Årbøger : konklusion på høringen her på bloggen om evt. fremtidig håndtering af årbøger som flerbindsværker.

Skrevet af Nanna Agergaard den 21/05 2015 12:56

Tak for jeres mange og samlet set helt entydige tilbagemelding på vores ide!
Vi kasserer straks ideen og fortsætter med hidtidig praksis, da alle svar angiver, at man vil foretrække dette.
Med venlige hilsner
Hanne Hørl Hansen