Nyt om DK5

Undervisningsmaterialer - sprogundervisning

På baggrund af henvendelser fra biblioteker har DK5forum arbejdet med undervisningsmaterialer til sprogundervisning, som indeholder faglige tekster om f.eks. lande, hvor sproget tales.

Noten til 89 siger:

”Her sættes læsebøger af blandet indhold og faglitterære tekster, der er beregnet til træning i almen sprogfærdighed. Tekstudvalg, der fortrinsvis er beregnet til faglig information, sættes under faget. I tvivlstilfælde foretrækkes 89. Skønlitterære tekstudvalg placeres som skønlitteratur.”

Det kan være vanskeligt at vurdere, hvornår et tekstudvalg fortrinsvis er beregnet til faglig information. Tendensen til mere tværfagligt arbejde på uddannelserne og krav, om at sprogundervisning omfatter samfundsforholdene i lande, hvor sproget tales betyder, at det bliver vanskeligt at adskille hensigten om faglig information fra hensigten om undervisning i sproget.

Vi er nået frem til at præcisere noten således:

”Her sættes læsebøger af blandet indhold og faglitterære tekster, der er beregnet til træning i almen sprogfærdighed. Faglige tekster og tekstudvalg, der er redigeret med noter, gloser, opgaver og lignende med henblik på brug i sprogundervisning sættes også her. Tekster, der fortrinsvis er beregnet til faglig information sættes under faget. I tvivlstilfælde foretrækkes 89.”

Det vil betyde, at en del flere værker placeres i 89, men til gengæld vil vi oftere give en faglig biplacering.

 

Landsted tegnet af Kay Fisker

Efter høringen før sommeren om placering af ”Landsted tegnet af Kay Fisker” flytter vi nu bogen til

99.4 Fisker, Kay.

Samtidig præciseres noten til 99.4 så arkitekter også nævnes blandt kunstnerne for hvem beskrivelser og analyser af enkelte værker sættes i 99.4; og noten til 71.08 ændres, så beskrivelser af enkelte arkitekters beboelseshuse sættes i 99.4.

 

Star Wars

Placering af bøger om filmuniverser som f.eks. Star Wars, hvor de enkelte film i serien har forskellige instruktører volder problemer. Litteraturen om de enkelte film sættes under den pågældende instruktør - men der kommer også bøger, som handler om filmenes univers på tværs af de enkelte film, og dem sætter vi så under filmhistorien, altså Star Wars universet i 77.69863.

Kommentarer er velkomne!