Manglende kvittering fra netpunkt =problemer i Cicero

Når I sender bestillinger til andre biblioteker i netpunkt og BOB-basen, så går langt de fleste processer (bestilling, kvittering, shipping-meddelelser osv.) helt automatisk og uden berøring af menneskehånd.

Men.... ind imellem går det galt, hvis ikke I gør lige præcis, som jeres bibliotekssystem vil have det.

 

Det betyder fx at I som FBS-bibliotek ALTID skal vælge i Netpunkt (eller BOB) at få tilsendt kvittering (til ”download”).

 

 

Altså aldrig ændre ”Med kvittering” til ”Uden kvittering” på bestilblanketten.

I har i DDELibras tid haft mulighed for – i visse tilfælde – at sende bestillinger hvor I fravalgte kvitteringer (fx ved læseklub-bestillinger). Det går ikke længere.

Hvis I alligevel fravælger kvittering, kan Cicero ikke modtage svar på bestillinger, shipping osv. – de tages ikke ind i systemet men bliver afvist .

Det betyder, at de ligger som fejlede bestillinger her på DBC – og vi kan ikke gøre andet end at slette dem. Det betyder, at I skal bruge tid på det - og at vi skal bruge tid på det :)

 

Nedenfor eksempel på bestilling fra netpunkt (i det interne xml-format).

Kvittering er fravalgt på bestilblanketten i netpunkt,  långivende bibliotek (820010 – Det kgl. Bibliotek Aarhus) har sendt både svar-på-bestilling og shipping, men intet af det kan uploades fra bestil-systemet til Cicero.

 

  <ubf:bibliographicCategory>mono</ubf:bibliographicCategory>

  <ubf:bibliographicRecordAgencyId>820010</ubf:bibliographicRecordAgencyId>

  <ubf:bibliographicRecordId>292714</ubf:bibliographicRecordId>

  <ubf:copy>false</ubf:copy>

  <ubf:creationDate>2017-09-28T15:39:27+02:00</ubf:creationDate>

  <ubf:localHoldingsId>000292714</ubf:localHoldingsId>

  <ubf:needBeforeDate>2018-03-28T00:00:00+02:00</ubf:needBeforeDate>

  <ubf:orderSystem>netpunkt</ubf:orderSystem>

  <ubf:placeOnHold>yes</ubf:placeOnHold>

  <ubf:requesterId>7xxxxx</ubf:requesterId>

  <ubf:requesterInitials>bib</ubf:requesterInitials>

  <ubf:responderId>820010</ubf:responderId>

  <ubf:userId>xxxxxxxxx</ubf:userId>

  <ubf:userIdType>1234567890</ubf:userIdType>

  <ubf:userName>Peter Hansen</ubf:userName>

  <ubf:verificationReferenceSource>danbib</ubf:verificationReferenceSource>

  <ubf:wantsReceipt>no</ubf:wantsReceipt>

</ubf:order>

 

Det er vigtigt at denne viden bliver delt med alle, der bestiller i netpunkt eller BOB-basen på jeres bibliotek.

Henvis evt. til vores vejledning vedr. ”netpunkt for FBS-biblioteker”:

http://www.danbib.dk/fbs#netpunkt  punkt 2.