Få forklaringen: Derfor tager det tid, før materialer fra Det Kgl. Bibliotek igen kan bestilles i Danbib

 

 

Som du sikkert har bemærket, er Det Kgl. Bibliotek i gang med en større omlægning, hvor de skifter bibliotekssystem til Alma, får nyt biblioteksnummer (800010) og ændrer format i deres bibliografiske data fra danMARC2 til MARC21.

Det betyder, at det i en længere periode ikke er muligt at bestille materialer fra Det Kgl. Bibliotek via Danbib.

DBC udfører flere typer arbejde i forbindelse med omlægningen. Vi arbejder med stor opmærksomhed på at sikre, at Det Kgl. Bibliotek snarest muligt igen indgår i den nationale biblioteksinfrastruktur. Det kan nok på afstand være svært at forstå, hvorfor det tager noget tid. Hvis du vil vide mere om det, så læs videre.


Først den ene vej, og så den anden vej …

For at kunne lægges ind i det nye Alma, må Det Kgl. Biblioteks danMARC2-poster være konverteret til MARC21. Den største andel af KB’s poster er konverteret af Alma-leverandøren Ex Libris, mens DBC har stået for konverteringen af udvalgte specialsamlinger.

Når posterne herefter skal leveres fra Alma til Danbib, skal der ske en konvertering fra MARC21 til danMARC2, som er det format, Danbib’s poster lagres i. Der sker altså en dobbeltkonvertering: fra danMARC2 til MARC21 – og tilbage til danMARC2.


Tilpasning af konverteringer skal minimere tab af data

Det er lidt tricky, for de to formater kan ikke oversættes én-til-én – der kan altså være dataindhold i visse felter i danMARC2, som ikke direkte kan overføres til et tilsvarende felt i MARC21. Og når posten skal konverteres tilbage til danMARC2, kan det være svært at få indplaceret data i de samme felter, som de oprindelig kom fra.

Det betyder tab af visse data, og dermed problemer med at få poster til at matche i Danbib. DBC har derfor lagt stor energi i at tilpasse konverteringerne begge veje, så posterne i størst mulig grad bevarer deres oprindelige udsende.

Vi arbejder stadig på denne opgave. Det skyldes, at det endelige udseende af MARC21-posterne fra Alma først kendes, når KB kan eksportere poster ud af deres nye bibliotekssystem. Det Kgl. Bibliotek har åbent for Alma for egne brugere og er i færd med en række opfølgende aktiviteter i Alma-systemet, og vi afventer derfor pt. at modtage data fra KB til de afsluttende test og eventuelle tilpasninger.  


12 mio. poster slettet – og skal lægges ind igen

I forbindelse med, at de gamle biblioteksnumre erstattes af ét nyt, skal Det Kgl. Biblioteks flere end 12 mio. bibliografiske poster slettes på de gamle biblioteksnumre og efterfølgende lægges ind på det nye nummer. Det er i sig selv en omfattende opgave.

DBC er nu færdige med at slette de oprindelige poster i Danbib/Databrønden. Mod WorldCat er sletningen stadig i gang, da OCLC ikke kan modtage poster med høj hastighed.

Så snart vi har modtaget de nykonverterede poster fra Det Kgl. Bibliotek og har gennemført en række test, der sikrer, at posterne vil opføre sig korrekt, går vi i gang med at lægge dem ind i Danbib/Databrønden.


Match i Danbib kræver test

For at sikre et velfungerende lånesamarbejde og en overskuelig visning i Netpunkt og bibliotek.dk er det vigtigt, at de mange registreringer af samme udgave af det samme materiale fra landets FFU-biblioteker finder hinanden i Danbib og matches sammen.

Selvom vi gør, hvad vi kan for at bevare Det Kgl. Biblioteks poster så stabile som muligt ved dobbeltkonverteringen, er der elementer, som vil ændre sig. Det handler fx om tegnsæt og poststrukturer.

Derfor er det nødvendigt at ændre i de matchregler, som virker mod Danbib/databrønden. Da vores erfaring siger os, at en matchrettelse til gavn for én type poster kan vise sig at have modsatrettet indvirkning på andre posttyper, kræver det en hel del testarbejde – som nok kan planlægges nu, men som først kan udføres i praksis, når vi har posterne i deres endelige form fra Alma.

Når test og rettelser er tilendebragt, vil match af de 12 millioner nye poster i driftssammenhæng ske automatisk, når posterne loades ind i forbindelse med opkørslen af KB’s poster i Danbib/Databrønden.


Bestillinger – Fjernlån

Alma har ikke før 2019 været i brug i Danmark og har derfor ikke indgået i det automatiske fjernlåns-setup. DBC har haft et tæt samarbejde med Københavns Professionshøjskole, som tidligere på året tog Alma i brug, Det Kgl. Bibliotek og Ex Libris for at sikre, at Alma-systemet kommer til at kunne modtage og afsende korrekte data i forbindelse med fjernlån.

Derudover har det krævet en tæt koordineret indsats i samarbejde mellem Det Kgl. Bibliotek og DBC, at sikre, at de tidligere ni forskellige biblioteksnumre blev nedlagt og det nye nummer 800010 blev oprettet på de helt rigtige tidspunkter i forhold til det øvrige arbejde.

Det var den lange historie. Tak for tålmodigheden!