Hvordan bruger I noter om tidligere udgaver?

 

DBC Digital overvejer at drøfte med Nationalbibliografisk Råd, hvorvidt noter om tidligere udgaver fremover skal betragtes som en del af materialevalgsnoterne og ikke længere som en nationalbibliografisk oplysning. 

Gennem en del år har oplysning om og henvisning til en foregående ordinærudgave kunnet ses i felt 520. 

Før 2009 blev væsentlige forskelligheder udgaverne imellem oplyst i noten – fx:

520 00 *i Tidligere: 1. udgave med titel *t Året rundt hos nisserne *b . Kbh. : Sesam, 1988

Efter 2009 oplyses som hovedregel alene udgavebetegnelse, år suppleret af faustnummer og ISBN på den foregående udgave.

520 00 *a Tidligere: 1. udgave. 2012 *n 29570434 *r 9788702126754

Hvis hovedtitlen er ændret, gengives den tidligere titel dog også i noten.

Ændringen fra citering af forskelle mellem udgaverne til link til foregående udgave skete ud fra en forventning om, at noter om tidligere udgaver primært anvendes i forbindelse med elektronisk materialevalg.

Noten har altid været nationalbibliografisk, og derfor har man anbefalet at udelade den i biblioteksvisning, undtagen i de tilfælde hvor titlen er skiftet ud.

Nationalbibliografiske brugeres behov for overblik over udgaver tilgodeses gennem værkvisning (hvilket må forstærkes i forbindelse med en dansk overgang til RDA med værkposter).

Spørgsmål til jer:

Derfor overvejer DBC, om det vil være mere tidssvarende alene at betragte noter om tidligere udgaver som en del af materialevalgsnoterne og udfase noten i nationalbibliografisk sammenhæng?

Før vi drøfter et sådant forslag med Nationalbibliografisk Råd, vil vi dog gerne høre fra alle såvel folke- som fagbiblioteker om og i positivt fald, hvordan I bruger noter om den tidligere udgave i jeres arbejde.

 

Vi vil gerne have jeres svar i kommentarfeltet under opslaget inden den 4. oktober 2022.

 

Kommentarer

Jeg synes bestemt, at noter om tidligere udgaver skal være en Nationalbiografisk oplysning, så det også kommer brugerne af bibliotekerne til gode. Noten kan sige noget om, om man kan bruge en anden udgave, om bogen kan findes under en anden titel osv. Brugbart for mange.
Vh Kristoffer Harboe
Koldingbibliotekerne

Enig i at noten bør forblive en nationalbibliografisk note. Noten fortæller om værkets historie og er nyttig såvel i materialevalg som i søgninger til/med/af personale og brugere på bibliotekerne. Det er brugbart og vigtigt at vi kan følge historikken - netop til at se om tidligere udgaver kan bruges/skaffes.

Betyder forslaget, at noten kun vil komme på titler udvalgt til BKM ?
Jeg bruger noten på rene nationalbibliografiske poster også. Både til materialevalg og verifikation/bestilling i det hele taget?

Cicero opererer ikke med værkmatch. Desuden er ikke alle systemværkmatch lige vellykkede og komplette. Vi vil i København gerne beholde noter om tidligere udgaver som en nationalbibliografisk registrering trods fremtidige RDA værkposter. Ved verifikationsopgaver har vi behov for de nationalbibliografiske oplysninger om tidligere udgaver. At vurdere/aflæse materialets sammenhæng med tidligere udgaver er kun muligt, hvis disse data er til rådighed.

Ved materialevalgsopgaver vil det være uheldigt, hvis oplysningen forsvinder i MARC-posten, da man så ikke længere kan klikke videre til Cicero-visning af den tidligere udgave direkte fra Ciceros materialevalgsmodul.

Enig med de forgående indlæg, vi vil meget gerne beholde noten om tidligere udgaver i nationalbiografien!

Jeg har tit brug for udgavebetegnelsen for at kunne verificere, hvilken post jeg skal bestille. I særlig grad, når det er materialer, som har katalogiseret på f.eks. forskningsbiblioteker også og har indtil flere forskellige poster i Netpunkt.