Nyt netpunkt - november 2018

Nyt netpunkt er nu klar

Fejlen "reglementært problem" er nu løst i samarbejde med Systematic. Vi vil gerne bede jer om at bruge nyt netpunkt så meget som muligt fra nu af.

4. december 2018 lukker vi for muligheden for at bestille via nuværende netpunkt. Nyt netpunkt findes fra 4. december på adressen på netpunkt.dk og den nuværende netpunkt på old.netpunkt.dk.

Sådan gør du

  • Gå ind på nyt.netpunkt.dk
  • Login med dit sædvanlige login og password til netpunkt.

Nyt søgesprog
I nyt netpunkt skal du søge med CQL, som også bruges i Fælles Bibliotekssystem/Cicero, bibliotek.dk, DDB CMS, eReolen m.fl.

Du kan stadig bruge de søgekoder, du kender (fo, ti, em osv), men søgesproget er lidt anderledes.
Du skal fx bruge de booleske operatorer and, or, not, og du skal sætte "anførselstegn" om søgeord, hvis du bruger søgekoder eller skriver flere søgeord efter hinanden. Se mere på forsiden af nyt.netpunkt.dk.

Andet nyt
Nyt netpunkt har genbrugt bibliotek.dk funktioner, fx muligheden for at anvende filtre (facetter) til at tilpasse dit søgeresultat.
Du får også de specialsøgesider, som du kender fra bibliotek.dk.

BOB-basen findes i menuen til højre, og den ser ud og fungerer som du kender den.

Gammel og nyt netpunkt i en overgangsperiode
Du vil stadig kunne søge til verifikation, emnesøge, skanne osv i det gamle netpunkt – og et stykke ind i 2019.

Den 4. december 2018 sætter vi et nyt bestil-system i drift på netpunkt (inkl. bibliotek.dk og BOB-basen). Og det kan kun spille sammen med nyt netpunkt.
Det betyder, at vi fra den dag lukker for bestil-muligheden på det gamle netpunkt, og at alle bestillinger herefter skal foregå via nyt netpunkt, inkl. ny BOB-base.

 

Dette kan du i en overgangsperiode kun via gl. netpunkt

Der er nogle funktioner, som ikke er helt klar endnu i nyt netpunkt, men du vil kunne søge i den primære base (Danbib folk, forsk, artikler - men ikke ISSN Register), se lokaliseringer og bestille.

  • Du vil kunne søge i WorldCat, ArticleFirst, Bibsys, Libris, Litteraturtolkninger og Emneordsbasen i det gamle netpunkt.
  • WorldCat og ArticleFirst-bestilinger skal i en overgang håndteres manuelt som en SKAF-bestilling i nyt netpunkt til KB-Aarhus..
  • Skan/slå op i register kan foreløbig kun ske i gl. netpunkt.
  • Download af poster via Accept er ikke udviklet til nyt netpunkt og kan i overgangsperioden anvendes via det gamle netpunkt.

 

Status for "De andre baser på netpunkt"

Litteraturtolkninger er kommet i databrønden som en del af Danbib for de biblioteker, der har abonnement. Pt vises de ikke i nyt netpunkt, da det endnu ikke er muligt at bestille dem.

Materialevurderinger som selvstændig base er på netpunkt i menuen til højre.

Send spørgsmål og eventuelle fejl og mangler til kundeservice.dbc.dk - skriv nyt.netpunkt.dk i overskriftsfeltet.

Mvh. DBC

 


 

Kommentarer

Hvorfor mon BOB basen er blevet ringere – man kan ikke længere vælge ”visformat foldet ud” i opsætningen?

Det er noteret som et ønske fra flere, og vi har det med på listen over udviklingsønsker.
Venlig hilsen
Marianne, DBC